Első szent áldozás

A szülők kérvényezhetik a segítséget a gyermekük első áldozáshoz való felkészítésére. Kérjük a szülőket, hogy az iskola év elején tehát szeptember folyamán a kitöltött jelentkezési ívet adják le személyesen a hivatalos órák keretében a plébánia hivatalban, de legkésőbb 2017. szeptember 30-ig.

A felkészítésnek és az első szent áldozáshoz járulásnak a feltételei:

  •     Az iskola keretén belül hittan oktatásra járni.
  •     Vasárnap és parancsolt ünnepeken rendszeresen résztvenni a szentmisén. (Októberben könyvecskét kapnak amelyben aláírás igazolja hogy részt vettek a szentmisén)
  •     Részvétel a gyerekmiséken, melyek októbertől minden kedden 17:00 lesznek.
  •     Részvétel a szülők találkozóján. Szülők első találkozója október 11.-én 18:00 órai kezdettel a pasztorációs központban lesz.

Gyermek szentmisék

(illetve szentmise gyermekek jelenlétével)

Ebben az évben kedden 17:00 kor lesznek a gyermek szentmisék. Aki szeret énekelni egy órával a szentmise előtt jöhet közös éneklés gyakorlására a pasztorációs központba.

Itt letölthető a jelentkezési ív és a kérvény nyomtatványa:
v slovenčine
v maďarčine

Kliknite na informácie o detských sv. omšiach