Stavby a rekonštrukcie

Prinášame vám prehľad najväčších opráv a investícií, ktoré sa vo farnosti realizovali v ostatných rokoch alebo, ktoré plánujeme realizovať.

Prebiehajúce projekty:

2023 - 2024 Rekonštrukcia vonkajšej fasády farského kostola

Ukončené projekty:

2023 Rekonštrukcia krovu Kostola sv. Jozefa

2022 Nové spovednice

2019 -2020 Rekonštrukcia strechy a krovu farského kostola

208-2019 Rekonštrukcia starej fary

2018 Prestavba farského kostola

2017-2018 Stavba spoločenskej miestnosti pastoračného centra.

2016-2017 Reštaurovanie svätyne farského kostola

2016 Oprava Komárovského kostola.

2015 Výskum vo farskom kostole

2014 rekonštrukcia organu

2011 – 2012 stavba fary

2009 rekonštrukcia osvetlenia farského kostola

2009 elektrifikácia zvonov farského kostola