Farské oznamy:

kliknite na obrázok pre zväčšenie


farapb-oznamy-120921-slov   farapb-oznamy-120921-slov   

Pastoračná služba od 31. 5. 2021

Akualizované 2.6. 16:00

Od pondelka 31.5. môže byť kostol naplnený na 50 percent svojej kapacity. Treba sedieť šachovnicovo.

Sväté omše sa už nevysieľajú.

Pozývame veriacich k postupnému návratu do kostola.

Od 13.6. už budú opäť sväté omše aj v Kostole sv. Jozefa na Kazanskej ulici.

Spovedá sa na farskom dvore za starou farou na zelenej lavičke.

Služba ucha:

Počas pandémie Vám ponúkame "službu ucha". Čítaj ďalej...

Možnosť modlitby v záhradách kostolov

Záhrada farského kostola ako aj záhrada Kostola sv. Jozefa je otvorená denne od 9:00 do 18:00.

Krsty:

od 20. júna budeme opäť krstiť v nedeľu o 10:45.

Modlitbová reťaz Quarantóre:

Každý víkend od piatka 16:00 do nedele 8:00 je možné zapojiť sa do 40 hodinovej modlitbovej reťaze za odvrátenie pandémie a ostatné úmysly, ktoré môžete pridať aj vy. Kto sa chce zapojiť, stačí sa prihlásiť tu.

Možnosť získať odpustky počas koronakrízy:

Apoštolská penitenciária 20. marca 2020 vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

 

Duchovné sv. prijímanie

Akualizované 14.3. 20:00

Aj keď tieto dni nemáme možnosť byť účastní na Eucharistii, Pán nám ponúka možnosť Duchovného prijímania/Lelki áldozás ... Čítaj ďalej

 

Nástenka:

kliknite na obrázok pre zväčšenie

 

farapb-adoracie-farnost