Sviatosti

Sviatosti sú dary Pána Ježiša Cirkvi. Sú to viditeľné znaky ktoré sprostredkujú nadprirodzenú milosť. Cirkev má za úlohu spravovať ich a chrániť pred zneužitím. Sviatosti nie sú nejaké magické úkony. Sviatosť môže účinkovať len vtedy, ak ju chápeme a prijímame s vierou. Sviatosti predpokladajú vieru, posilňujú ju a vyjadrujú.