Stavba spoločenskej miestnosti pastoračného centra

Stavba spoločenskej miestnosti pastoračného centra a rekonštrukcia starej fary bude slúžiť pre potreby pastorácie, keďže momentálny stav už nie je kapacitne postačujúci. Na prízemí starej fary sa budú nachádzať skladové priestory a wc pre kostol, prístupné pôvodným otvorom vedúcim k farskému kostolu. Priestory na podlaží sa budú využívať ako miestnosti pastorácie. Dostavba obsahuje kancelárie, šatne, wc, technické priestory a vstupné priestory so schodiskom. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza kuchynka a spoločenská miestnosť.

Arch. štúdia

I. etapa

stavba past centra  stavba past centra  stavba past centra

stavba past centra  stavba past centra  stavba past centra 

stavba_past_centra  stavba_past_centra   stavba pastoračného centra

stavba pastoračného centra   stavba pastoraneho centra   stavba past centra

stavba past centra   stavba past centra   stavba past centra

stavba past centra   stavba past centra   stavba past centra 

stavba past centra   stavba past centra   stavba past centra
 
stavba pastoračného centra   stavba pastoračného centra   stavba pastoracneho centra
stavba pastoracneho centra   stavba past centra   stavba past centra
stavba past centra   stavba past centra   stavba past centra  
stavba past centra   stavba past centra