Úradné hodiny:

Pondelok     1430 – 1630 hod
Streda  1430 – 1630 hod
Piatok  1430 – 1630 hod

Kontakt:

Poštová adresa: Trojičné námestie 4, 821 06 BRATISLAVA 211
Telefón: 02/45 248 671
Email biskupice(at)ba.ecclesia.sk
Číslo účtu: SK71 1100 0000 0026 2707 4088
IČO: 31745181
DIČ: 2021505068

Mapa: