Reštaurovanie svätyne farského kostola

farapb-rekonstrukcia-svatyne-pred 1farapb-rekonstrukcia-svatyne-po 7

farapb-rekonstrukcia-svatyne-pred 2farapb-rekonstrukcia-svatyne-po 4

farapb-rekonstrukcia-svatyne-pred 3farapb-rekonstrukcia-svatyne-po 3
obrazok mksr
farapb-rekonstrukcia-svatyne-pred 5farapb-rekonstrukcia-svatyne-po 5

farapb-rekonstrukcia-svatyne-pred 6farapb-rekonstrukcia-svatyne-po 1

farapb-rekonstrukcia-svatyne-pred 7farapb-rekonstrukcia-svatyne-po 3