Farské evanjelizačné bunky FEB sú nástrojom, ako z bežnej pastorácie urobiť evanjelizáciu. Je to jedna z foriem ako prehĺbiť duchovný život vo farnosti a ako aktívne zapojiť laikov do života farnosti a umožniť im podielať sa na jej raste.

Po niekoľkomesačnej príprave na Veľkú noc 2018 vznikli v našej farnosti prvé 4 bunky. Ich vedúcimi sú:

  • Kovács Bálint - stretávajú sa v stredu o 18:00
  • Michal Pazurik - stretávajú sa v piatok o 16:30
  • Radovan Mravík - stretávajú sa v nedeľu o 18:00
  • Martin Kusovský - stretávajú sa v nedeľu o 18:00

Teraz, na jeseň sú už bunky pripravené na prijímanie nových členov. Kto by teda mal záujem hlbšie spoznať tento nástroj evanjelizácie, pozývame ho na spoločné stretnutie všetkých členov buniek, ktoré bývajú raz za mesiac. Najbližšie takéto stretnutie bude 14.9.2018 po večernej svätej omši na farskom dvore.

Rozširovanie buniek bude prebiehať dvoma spôsobmi:

  1. Riadny - prijímanie nových členov do bunky. Naraz je bunka schopná prijať jedného, maximálne dvoch nových členov a až po tom, čo sa títo noví ľudia začlenia, je možné prijať ďaľších. Skúsenosť z iných farností ukazuje, že je to obdobie asi 3 mesiacov.
  2. Nový formačný kurz - v prípade väčšieho záujmu o bunky by sme si s novými záujemcami prešli celý formačný kurz (to, čo absolvovali terajší členovia bunky) a po absolvovaní kurzu by vznikli nové bunky.

V prípade záujmu neváhajte prísť na spoločné stretnutie členov buniek, kontaktujte niektorého z vedúcich, alebo sa obráťte priamo na farára farnosti Jozefa Vadkertiho.