Prvé sväté prijímanie

Rodičia môžu na farskom úrade požiadať o pomoc pri príprave dieťaťa k sviatostnému životu (sviatosť Eucharistie a pokánia). Treba tak urobiť na začiatku šk. roka (v septembri 2018). Prosíme rodičov, aby vyplnenú prihlášku spolu s krstným listom odovzdali počas úradných hodín na farskom úrade najneskôr do 28. septembra 2018.
Podmienky prípravy a pripustenia k prvému sv. prijímaniu:
1. Navštevovanie hodín náboženskej výchovy v rámci školy.
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. (Deti dostanú v októbri malý zošit, kde si budú dávať podpisovať účasť.)
3. Účasť detí na „detských“ sv. omšiach, ktoré sú v stredu o 1800 vo farskom kostole sv. Mikuláša. Pre deti z maďarskej školy v utorok o 1700 vo farskom kostole. Pre prvopríjímajúcich je účasť povinná od októbra.
4. Účasť rodičov na stretnutiach v rámci farskej katechézy, ktoré budú raz do mesiaca - vždy 2. stredu v mesiaci počas detskej sv. omše v pastoračnom centre (PC).
Prvé stretnutie rodičov bude 10. októbra 2018 o 1800.

Stretnutia rodičov:

DátumČasMiesto
10. október 2018 1800 PC
14. november 2018 1800 PC
12. december 2018 1800 PC
9. január 2019 1800 PC
13. február 2019 1800 PC
13. marec 2019 1800 PC
10. apríl 2019 1800 PC

Formulár prihlášky a žiadosti:
v slovenčine
v maďarčine

Pozývame deti aj k účasti v detskom spevokole. Nácvik spevu detí je vždy v stredu pred detskou sv. omšou v kostole.
Na sväté omše s účasťou detí samozrejme pozývame všetky deti farnosti, nielen prvoprijímajúce.

Kliknite na informácie o detských sv. omšiach