Prvé sväté prijímanie

Rodičia môžu na farskom úrade požiadať o pomoc pri príprave dieťaťa k sviatostnému životu (sviatosť Eucharistie a pokánia). Treba tak urobiť na začiatku šk. roka (v septembri 2019). Prosíme rodičov, aby vyplnenú prihlášku spolu s krstným listom odovzdali počas úradných hodín na farskom úrade najneskôr do 27. septembra 2019.
Podmienky prípravy a pripustenia k prvému sv. prijímaniu:
1. Navštevovanie hodín náboženskej výchovy v rámci školy.
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. (Deti dostanú v októbri malý zošit, kde si budú dávať podpisovať účasť.)
3. Účasť detí na „detských“ sv. omšiach, ktoré sú v stredu o 1800 vo farskom kostole sv. Mikuláša. Pre deti z maďarskej školy v utorok o 1700 vo farskom kostole. Pre prvopríjímajúcich je účasť povinná od októbra.
4. Účasť rodičov na stretnutiach v rámci farskej katechézy, ktoré budú raz do mesiaca - vždy 2. stredu v mesiaci počas detskej sv. omše v pastoračnom centre (PC).
Prvé stretnutie rodičov bude 9. októbra 2019 o 1800.

Stretnutia rodičov:

DátumČasMiesto
9. október 2019 1800 PC
13. november 2019 1800 PC
11. december 2019 1800 PC
8. január 2020 1800 PC
12. február 2020 1800 PC
11. marec 2020 1800 PC
1. apríl 2020 1800 PC

Formulár prihlášky a žiadosti:
v slovenčine
v maďarčine

Pozývame deti aj k účasti v detskom spevokole. Nácvik spevu detí je vždy v stredu pred detskou sv. omšou v kostole.
Na sväté omše s účasťou detí samozrejme pozývame všetky deti farnosti, nielen prvoprijímajúce.

Kliknite na informácie o detských sv. omšiach