Prvé sväté prijímanie

Rodičia môžu na farskom úrade požiadať o pomoc pri príprave dieťaťa k sviatostnému životu (sviatosť Eucharistie a pokánia). Treba tak urobiť na začiatku šk. roka (teda teraz najbližšie v septembri 2017). Prosíme rodičov, aby vyplnenú prihlášku spolu s krstným listom odovzdali počas úradných hodín na farskom úrade najneskôr do 30. septembra 2017.
Podmienky prípravy a pripustenia k prvému sv. prijímaniu:
1. Navštevovanie hodín náboženskej výchovy v rámci školy.
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. (Deti dostanú v októbri malý zošit, kde si budú dávať podpisovať účasť.)
3. Účasť detí na „detských“ sv. omšiach, ktoré sú v stredu o 1800 vo farskom kostole sv. Mikuláša. Pre deti z maďarskej školy v utorok o 1700 vo farskom kostole. Pre prvopríjímajúcich je účasť povinná od októbra.
4. Účasť rodičov na stretnutiach v rámci farskej katechézy, ktoré budú raz do mesiaca - každú 2. stredu v mesiaci počas detskej sv. omše v pastoračnom centre.
Prvé stretnutie rodičov bude 11. októbra 2017 o 1800.

Stretnutia rodičov:

DátumČasMiesto
11. október 2017 1800 PC
8. november 2017 1800 PC
13. december 2017 1800 PC
10. január 2018 1800 PC
14. február 2018 1800 PC
14. marec 2018 1800 PC
11. apríl 2018 1800 PC

Formulár prihlášky a žiadosti:
v slovenčine
v maďarčine

Pozývame deti aj k účasti v detskom spevokole. Nácvik spevu detí je vždy stredu pred detskou sv. omšou o 1700 v pastoračnom centre.
Na sväté omše s účasťou detí samozrejme pozývame všetky deti farnosti, nielen prvoprijímajúce!

Kliknite na informácie o detských sv. omšiach