Sviatosť pomazania chorých

Na vyslúženie sviatosti pomazania chorých sme na požiadanie neustále k dispozícii.