Rekonštrukcia strechy a krovu farskeho kostola

 

 


rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola

rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola

rekonstrukcia-strechy-farskeho-kostola

Náš farský kostol má druhý najstarší krov v Bratislave. Je to stredoveký krov datovaný na rok 1491.

         Od septembra 2019 do konca decembra 2019 bude prebiehať rekonštrukcia.

Počas rekonštrukcie sa vymenia poprípade posilnia poškodené časti krovu,

vymení sa latovanie, plechy a krytina.

         Rekonštrukcia strechy kostola bude prevádzaná podľa

Statického a dendrologického prieskumu a posúdenia ( Ing. Kohút – PRODIS, dec. 2016).

 

Chceme Vás poprosiť o finančnú podporu.

Svoj príspevok môžete odovzdať priamo na farskom úrade,

alebo poslať na účet farnosti,

IBAN: SK71 1100 0000 0026 2707 4088

pričom v správe pre prijímateľa môžete uviesť: „oprava krovu“.

        

       Pán Boh nech odmení Vašu štedrosť!