Počas tohto pôstneho obdobia Vás pozývame k modlitbe krížovej cesty.

Vo farnosti sme zriadili 4 provizórne krížové cesty. Tieto sa nachádzajú

  • v areáli farského kostola sv. Mikuláša
  • v areáli kostola sv. Jozefa
  • na Biskupickej ulici pred nemocnicou
  • na Uzbeckej ulici park pri pošte

Tieto krížové cesty slúžia na súkromnú pobožnosť. Čas prechádzky na čerstvom vzduchu môžete takto využiť aj na modlitbu. Areál farského kostola, ako aj kostola sv. Jozefa je cez deň otvorený.

                           KC         KC