Na základe rozhodnutia úradov je farský kostol dočasne zatvorený.

 

My kňazi každý deň slávime svätú omšu, čiže Eucharistická obeta nie je prerušená. Slúžime tie úmysly, ktoré sú zapísané, takže ak ste dali úmysel na tieto dni, každý bude odslúžení.

 
Keďže nebudete mať možnosť zúčastniť sa v nedeľu na svätej omši, odporúčam sledovať obrady cez médiá. Taktiež odporúčam modlitbu ruženca - bolo by krásne, keby sa každá rodina zjednotila v tieto dni na modlitbu ruženca, aby sme sa potom mohli čím skôr zjednotiť aj pri slávení Eucharistie. Taktiež odporúčam pobožnosť krížovej cesty a čítanie Svätého Písma. Využívajme tieto prostriedky, cez ktoré nám Pán aj tieto dni chce dať svoje milosti.

K sviatosti zmierenia, ako aj k vyslúženiu sviatosti pomazania chorých sme k dispozícii na požiadanie.

Buďme taktiež všímaví k svojmu okoliu. Ak žije v našej blízkosti staršia osoba, ktorej nemá kto ísť vybaviť nákup potravín, alebo liekov, tak mu môžeme ponúknuť našu službu, aby sa ona nemusela vystavovať rizikám vonku. Ak to neviete vyriešiť samy, tak nám dajte vedieť.

Prosím o rešpektovanie rozumných opatrení, aby sme chránili seba aj svojich blížnych, hlavne tých najzraniteľnejších! Nie je teraz ešte čas na hrdinstvo. Ten možno ešte príde, keď budeme pozvaní ošetrovať našich chorých a deliť sa o to, čo máme.

 

            Odporúčanie z oblastí, kde je vírus rozšírený, znie jasne: dá sa zastaviť len ak budú ľudia disciplinovaní a ostanú doma.

 

            Ešte pripájam odporúčania Prof. Krčméryho, ktoré nás nič nestoja:

 

  • Byť mentálne pripravený. Neupadať do paniky, ale s pokojom prijať opatrenia
  • Ak sa necítim dobre a mám čo len najmenšie podozrenie, ostať doma
  • Piť horúce nápoje – vírusy nemajú radi teplo
  • Neísť do priestoru, kde sa pije a fajčí
  • Radšej si zavolať, ako sa navštevovať
  • Posilňovať si imunitný systém – 20 až 30 minút na slnku – aktivuje to vitamín D
  • Konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu
  • Pohyb na čerstvom vzduchu
  • Disciplína