• Vzhľadom na zlepšujúci sa situáciu môžeme od 6. mája sláviť verejné sväté omše za stanovených podmienok.
 • V tejto súvislosti ale pripomínam, že situácia ešte ďaleko nie je vyriešená a potrebujeme naďalej zachovať rozumné opatrenia, aby sa situácia nezhoršovala a aby sa opäť nemuseli zatvárať kostoly.
 • Až do úplného odvolania opatrení platí dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedele a v prikázané sviatky a budú pokračovať televízne prenosy. Viac informácií TU
 • Pri dodržaní všetkých opatrení sme vo farskom kostole vytvorili 75 miest z toho je 36 takých, kde môže sedieť spolu viac osôb z jednej domácnosti. (Osoby z jednej domácnosti nemusia zachovávať dvojmetrový odstup). Navyše po naplnení kapacity kostola môžu ľudia byť vonku – treba ale zachovať taktiež dvojmetrovú vzdialenosť.
 • Vo všedné dni je uvedená kapacita dostatočná. V nedeľu Vás poprosím rešpektovať pokyny usporiadateľov a sadať si tak, aby sme umožnili čo najväčšiemu počtu ľudí prísť do kostola. Čiže ak ste prišli sám, sadnite si na stoličku, ak ste dvaja z jednej domácnosti - sadnite si do kratšej lavice, ak vás je z jednej domácnosti viac, využite väčšie lavice. Prosím, aby ste lavice a stoličky nepremiestňovali!

Poriadok bohoslužieb cez týždeň:

Cez týždeň budú sv. omše tak ako doteraz:

Slovenské:

 • Pondelok 18:00 Farský kostol
 • Utorok 18:00 Kostol sv. Jozefa
 • Streda 18:00 Farský kostol
 • Štvrtok 18:00 Farský kostol
 • Piatok 18:00 Farský kostol
 • Sobota 8:00 Farský kostol

Magyar nyelven:

 • Hétfő 17:00 Plébániatemplom
 • Kedd 17:00 Plébániatemplom
 • Szerda 7:00 Plébániatemplom
 • Csütörtök 7:00 Plébániatemplom
 • Pénteken 17:00 Plébániatemplom
 • Szombaton 7:00 Plébániatemplom

V nedeľu budú sväté omše nasledovne:  

 • 7:00 slovenská Kostol sv. Jozefa
 • 8:00 maďarská Farský kostol
 • 9:30 slovenská Farský kostol
 • 11:00 maďarská Kostol sv. Jozefa

 

Aby sa zabezpečilo vetranie kostolov, tak sa v nedeľu pred sv. omšami nebude modliť ruženec. Cez týždeň sa môže modliť ako doteraz.

Kostole Povýšenia Svätého kríža budú sväté omše tak ako doteraz s tým, že až do odvolania bude pridaná jedna sv. omša pre seniorov a to v nedeľu o 8:45. Viac na http://kostolzdenka.wbl.sk/

Podávanie svätého prijímania na ruku - vysvetlenie

Spôsob prijímania je vonkajší znak. Ideálne je, ak vonkajší znak vyjadruje vnútornú skutočnosť. Máme v úcte Eucharistiu a vyjadrujeme to aj vonkajším spôsobom – oblečením, gestami (pokľaknutie), spôsobom prijímania. Žiaľ nie vždy to tak je. Niekedy môžeme mať krásne vonkajšie znaky, ale pritom byť plný pýchy. Alebo môžeme mať vnútornú disponovanosť a úctu, ale neschopnosť prejaviť ju navonok, lebo sme pripútaní k lôžku a preto prijímame doma, poležiačky v pyžame. Máme teda vonkajšie znaky, ale tie nie vždy musia byť v súlade s vnútorným presvedčením.

Žiaľ v tejto situácii nie je možné aby veriaci prejavili úctu k Eucharistii tým, že ju prijmú do úst. Vzhľadom na situáciu sa zvolil spôsob podávania do rúk. Pripisovať tomuto rozhodnutiu iný význam ako tento ja osobne považujem za súd. Sme teda pozvaní svoju úctu k Eucharistii prejaviť iným spôsobom – svojím oblečením, pozornosťou na gestá pri svätej omši, správaním sa v kostole, účasťou na Eucharistickej adorácii, ale hlavne vnútornou disponovanosťou prijať Eucharistiu. Pozývam vás teda v pokoji prijať toto rozhodnutie a prejaviť našu vieru v Eucharistiu všetkými ostatnými možnými spôsobmi.

Samozrejme platí, že treba urobiť všetko aby spôsob podávania prijímania na ruku bol čo najdôstojnejší a predišlo sa k znesväteniu sviatosti.

Spôsob podávania svätého prijímania na ruku

Veriaci majú pristupovať k svätému prijímaniu tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Potom odíde na svoje miesto. Treba dať pozor na to, aby veriaci neodišiel s Eucharistiou v ruke.

Zapisovanie úmyslov sv. omší

V úradných hodinách si môžete prísť dať zapísať úmysel svätých omší na mesiace máj a jún.

Sviatosť zmierenia:

K sviatosti zmierenia budeme k dispozícii pre sv. omšami vonku pred kostolom pri Lurdskej jaskyni.

Krst, sviatosť manželstva:

Za stanovených podmienok a pri dodržaní predpisov sa môže vysluhovať aj sviatosť krstu a manželstva. Tieto veci si treba dohodnúť individuálne počas úradných hodín, ktoré sú vo zvyčajnom čase – pondelok, streda, piatok od 14:30 do 16:30.

Keďže je už možnosť byť účastnými na sv. omšiach, podávanie svätého prijímania v nedeľu poobede nebude.  

Tešíme sa na spoločné stretnutie pri slávení Eucharistie