Tartalomjegyzék

 

Na tomto mieste budem uverejňovať krátku homíliu na povzbudenie. (video si kliknutím môžete zväčšiť na celú obrazovku)

2. nedeľa cez rok B, 17.1.2021

Na koho sa bude poukazovať, toho budú ľudia nasledovať. Často sa viac venujeme zlu a moci zlého ako Kristovi a jeho moci. Lenže Kristus nás neposiela ohlasovať katastrofi, ale Evanjelium. Héli poukázal na Boha, preto máme Samuela. Ján poukázal na Božieho baránka, preto máme apoštolov. Na koho poukazujem ja?

Évközi 2. vasárnap B év, január 17.

 2. nedeľa po narodení Pána 3. jan 2021

Slovo sa telom stalo. Aj dnes sa môže stať hmatateľním, vnímateľným, a pretvárať naše srdcia. Pozývam Vás oboznámiť sa s jedným zo spôsobov ako na to. 

Karácsony utáni 2. vasárnap, 2021 jan. 3