Na tomto mieste budem uverejňovať krátku homíliu na povzbudenie. (video si kliknutím môžete zväčšiť na celú obrazovku)

Utorok 31. marec

Putovanie Izraelitov na púšti, je ako naše putovanie tu na zemi. Aj nám sa môže duchovný život a dokonca aj Eucharistia ako "biedny pokrm sprotiviť"... (Num 21, 4-9) (homília)

Kedd március 31.

Pondelok 30. marec

Ježišov milosrdný pohľad dosiahne viac ako dlhá kázeň. (Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33.62; Jn 8, 1-11)

Hétfő március 30.

Nedeľa 29.marec

Na Božie slovo sa môžeme pozerať aj ako na list, ktorý nám Boh posiela. Je to augustiniánsky spôsob modlitby - aktualizácia Božieho slova do konkrétnej situácie. Pozývam Vás prerozjímať dnešné evanjelium týmto spôsobom. (Jn 11,1-45) (škola modlitby)

Vasárnap március 29.

Sobota 28. marec

Úvod do modlitby a životného štýlu púštnych otcov (škola modlitby)

Szombat március 28.

Piatok 27. marec

Viera nie je o senzácii, ale o každodennej vernosti (homília na Jn 7,1-2.10.25-30)

Péntek március 27.

Štvrtok 26. marec

Svedčiť o svojej viere môžem aj tým, že umožním aby mi druhí pomohli.(homília na Jn 5, 31-47)

Csütörtök március 26.

Streda 25. marec

Ústna/slovná modlitba - pozvánka prečítať si modlitby ktoré poznáme z hlavy (škola modlitby)

Szerda március 25.

Utorok 24. marec

Prečo Ježiš neuzdravil všetkých? (homília)

Kedd március 24.

Pondelok 23. marec

Ukážka duchovného čítania  (škola modlitby)

Hétfő március 23.

Nedeľa 22. marec

Dnešné evanjelium Jn 9, 1-41 je mimoriadne bohaté a preto Vás pozávam k duchovnému čítaniu tohto evanjelia. Ako na to, nájdete vo videu (škola modlitby)

Vasárnap március 22.

Sobota 21. marec

Szombat március 21.

Štvrtok 19. marec

Csütörtök március 19.

Streda 18. marec

 Szerda Március 18.

 Utorok 17. marec

Kedd március 17.

Pondelok 16. marec

Dnešné čítanie o Námanovi Sýrskom je úplne aktuálne. Stačí tak málo, 7x sa okúpať a budeš čistý. Zachovaj hygienu, nos rúško, osťaň doma ... a vytrvaj:-)

Hétfő március 16.

 3. pôstna nedeľa 15.3.2020      

Nagyböjt 3. vasárnapja 2020. 3.15.