Obsah článku

 

Na tomto mieste budem uverejňovať krátku homíliu na povzbudenie. (video si kliknutím môžete zväčšiť na celú obrazov

5. september 2021 farská sv. omša

Aká je farnosť v ktorej žijem?

11. nedeľa cez rok B, 13.6.2021

Évközi 11. vasárnap B év, 2021 június 13.

Nedeľa Najsvätejšej trojice

Szentháromság vasárnapja

Pünkösdvasárnap

7. veľkonočná nedeľa

Húsvét 7. vasárnapja

6. veľkonočná nedeľa

Húsvét 6. vasárnapja

5. veľkonočná nedeľa

Nie všetko čo je dobré je naša úloha vykonať. Treba rozlišovať k čomu nás Pán pozýva.

Húsvét 5. vasárnapja

4. veľkonočná nedeľa

Obraz Dobrého Pastiera nám pomáha lepšie chápať čo znamená dať svoj život.

Húsvét 4. vasárnapja

3. veľkonočná nedeľa

Húsvét 3. vasárnapja

2. veľkonočná nedeľa

Húsvét 2. vasárnapja

Veľká noc

Húsvét

Veľký piatok

Nagypéntek

Zelený štvrtok 1.4.2021

Rozhodujúce nie je to čo sa javí na vonok, ale kam je nasmerované naše srdce. Ak túžim nasledovať Pána, pôjdem za ním aj napriek svojim ťažkostiam. Ak túžim nasledovať seba, pôjdem cestou egoizmu aj keď navonok vyzerám ako krásne uhladene.

Zöldcsütörtök

Zvestovanie Pána 25. marec 2021

Keď nás Pán k niečomu pozýva, nie vždy chápeme cestu, ktorú potrebujeme prejsť. Často až pri spätnom pohľade vidíme, kam nás udalosti posunuli.

5. pôstna nedeľa 21.3.2021

Nagyböjt 5. vasárnapja

Slávnosť svätého Jozefa

Pozrime sa na to, koľko času trávil Jozef s Ježišom a ako žil Jozef svoju autoritu voči Ježišovi a Márii, ktorí Jozefa svojou svätosťou ďaleko prevyšovali.

Szent József ünnepe

4. pôstna nedeľa 14.3.2021

Boh túži po našej spáse, no predsa občas dopúšťa ťažkosti aby padli naše falošné istoty. V encyklike Fratelli tutti pápež František poukazuje na našu falošnú otvorenosť, ktorú si potrebujeme chrániť murmi, lebo je len pre vyvolených.

Nagyböjt 4. vasárnapja

Posolstvo ku dňu žien o dôstojnosti a hodnote ženy. Pozdrav nie je len pre ženy.

3. pôstna nedeľa 7.3.2021

Svätá spoveď môže znamenať omnoho viac ako len odpustenie hriechov...

Nagyböjt 3. vasárnapja

2. Pôstna nedeľa 28.2.2021

Nagyböjt 2. vasárnapja

Pôstne povzbudenie

Nagyböjti gondolatok

Sajnos kiesett a biztosíték, ezérr nem ment a mai közvetítés...

Pastiersky list otca arcibiskupa Zvolenského

Popolcová streda 17.2.2021

Jeden z drobrých typov na pôst je učiť sa zachovať si veseľú mysel, dosahuje sa to tým, že strážim to čo nosim vo svojej mysli, alebo inak - otváram svoje srdce Pánovi a púšťam ho do všetkých svojích komnát.

5. nedeľa cez rok B 7.2. 2021

Évközi 5. vasárnap B év, 2021 február 7.

Obetovanie Pána 2.2.2021

4. nedeľa cez rok B, 31.1.2021

Ježiš nás učí nielen pravdy viery, ale je nám príkladom aj v tom, ako tieto pravdy odovzdávať ďaľej. Pozrime sa teda na to ako učí Ježiš svojich učeníkov.

Évközi 4. vasárnap B év, 2021 január 31.

2. nedeľa cez rok B, 17.1.2021

Na koho sa bude poukazovať, toho budú ľudia nasledovať. Často sa viac venujeme zlu a moci zlého ako Kristovi a jeho moci. Lenže Kristus nás neposiela ohlasovať katastrofi, ale Evanjelium. Héli poukázal na Boha, preto máme Samuela. Ján poukázal na Božieho baránka, preto máme apoštolov. Na koho poukazujem ja?

Évközi 2. vasárnap B év, 2021 január 17.

 2. nedeľa po narodení Pána 3. jan 2021

Slovo sa telom stalo. Aj dnes sa môže stať hmatateľním, vnímateľným, a pretvárať naše srdcia. Pozývam Vás oboznámiť sa s jedným zo spôsobov ako na to. 

Karácsony utáni 2. vasárnap, 2021 jan. 3