Obsah článku

 

Na tomto mieste budem uverejňovať krátku homíliu na povzbudenie. (video si kliknutím môžete zväčšiť na celú obrazovku)

2. Pôstna nedeľa 28.2.2021

Nagyböjt 2. vasárnapja

Pôstne povzbudenie

Nagyböjti gondolatok

Sajnos kiesett a biztosíték, ezérr nem ment a mai közvetítés...

Pastiersky list otca arcibiskupa Zvolenského

Popolcová streda 17.2.2021

Jeden z drobrých typov na pôst je učiť sa zachovať si veseľú mysel, dosahuje sa to tým, že strážim to čo nosim vo svojej mysli, alebo inak - otváram svoje srdce Pánovi a púšťam ho do všetkých svojích komnát.

5. nedeľa cez rok B 7.2. 2021

Évközi 5. vasárnap B év, 2021 február 7.

Obetovanie Pána 2.2.2021

4. nedeľa cez rok B, 31.1.2021

Ježiš nás učí nielen pravdy viery, ale je nám príkladom aj v tom, ako tieto pravdy odovzdávať ďaľej. Pozrime sa teda na to ako učí Ježiš svojich učeníkov.

Évközi 4. vasárnap B év, 2021 január 31.

2. nedeľa cez rok B, 17.1.2021

Na koho sa bude poukazovať, toho budú ľudia nasledovať. Často sa viac venujeme zlu a moci zlého ako Kristovi a jeho moci. Lenže Kristus nás neposiela ohlasovať katastrofi, ale Evanjelium. Héli poukázal na Boha, preto máme Samuela. Ján poukázal na Božieho baránka, preto máme apoštolov. Na koho poukazujem ja?

Évközi 2. vasárnap B év, 2021 január 17.

 2. nedeľa po narodení Pána 3. jan 2021

Slovo sa telom stalo. Aj dnes sa môže stať hmatateľním, vnímateľným, a pretvárať naše srdcia. Pozývam Vás oboznámiť sa s jedným zo spôsobov ako na to. 

Karácsony utáni 2. vasárnap, 2021 jan. 3