Obsah článku

Nedeľa Svätej Rodiny 27.12.2020

Slávnosť narodenia Krista Pána Vianoce 2020

Kristu nás chce obdarovať. Dá nám to, po čom túžime. Čo si máme teda od neho žiadať?

Karácsony 2020 dec.25

 3. Adventná nedeľa 13.12.2020

Môžeme prežívať strach: Aké budeme mať Vianoce? Čo nám zakážu? Alebo sa môžeme pozrieť na veci aj inak: Aké príležitosti budeme mať počas týchto sviatkov aby sme ich prežili plnohodnotne?

Ádvent 3. vasárnapja, dec. 13. 2020