Obsah článku

11. nedeľa rok A 14.jún

Tak ako ľudský život má svoje etapy, tak existuje aj duchovné detstvo, dospievanie a dospelosť. Tieto etapy duchovného života majú takú istú charakteristiku, ako etapy ľudského života.

Évközi 11. vasárnap A év, június 14.

 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 11.jún

Aby sme vnímali tajomstvo Eucharistie, musíme vstúpiť do vzťahu s Ježišom...

Krisztus Teste és Vére főünnep június 11.