Obsah článku

Turičná nedeľa 31. máj

Duch Svätý nám pripomenie všetko. Čo je to, čo si potrebujeme neustále pripomínať?

Pünkösdvasárnap május 31.

Nanebovstúpenie Pána 21. máj

Apoštoli za 40 dní prešli väčšou premenou ako za predchádzajúce 3 roky. Ako je to možné?

Urunk menybemenetele május 21.

Pondelok 11. máj

Koronakríza priniesla aj mnoho pozitívneho do nášho života. Ako zachovať to dobré, čo tieto dni zažívame? 

Hétfő május 11.

Pondelok 4. máj

Ten, kto trpezlivo vysvetľuje aj keď je predstavený nie je slaboch...

Hétfő május 4.

Nedeľa Dobrého Pastiera 3. máj

Dobre viesť vie iba ten, čo sa necháva viesť Pánom (homília)

Jó Pásztor Vasárnapja május 3.