Vzhľadom na pretrvávajúce karanténne opatrenia sa spoločné vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami neuskutoční.

V tejto súvislosti pripomíname veriacim, že povinnosť raz za rok sa vyspovedať a prijať Eucharistiu nemusí byť nutne pred Veľkou nocou, ale hocikedy vo veľkonočnom období. Preto sme sa rozhodli spraviť spoločné vysluhovanie sviatosti zmierenia za účasti viacerých kňazov vo veľkonočnom období, hneď ako to bude možné.

Pre tých, čo pravidelne pristupujú k sviatosti zmierenia a chceli by aj teraz pred sviatkami budeme k dispozícii v nasledovných časoch:

Pondelok až štvrtok 30.3. až 2.4.

od 10:00 do 12:00 a od 16:00 do 18:00

Piatok 3.4.

od 10:00 do 12:00 a od 15:00 do 19:00

Sobota 4.4.

od 9:00 do 12:00

  • Dali sme viac možností, aby sa naraz nezhromažďovalo veľa ľudí
  • Spovedá sa na farskom dvore
  • Pokiaľ nikto z kňazov nie je na dvore, treba zazvoniť na fare
  • Vstup na farský dvor iba s rúškom
  • Pokiaľ čakáte v rade, dodržujte od seba odstup 2 metre

V tejto súvislosti by som chcel povzbudiť úzkostlivé duše, pre ktoré musí byť náročné, ak nemajú možnosť tak často pristupovať k sviatosti zmierenia, ako sú zvyknuté.

Boh Vás miluje a túži po vašej spáse omnoho viac, ako vy sami. Preto si môžete byť istí, že spraví všetko pre vašu spásu. Vidí Vaše trápenie a uisťujem Vás, že nepozerá na Vašu hriešnosť, ale svojím nekonečným milosrdenstvom Vás objíma.

Naše spovedné miesta:

        spovednica 20200316 1360743293            spovednica 2 20200317 1092021168            spovednica 3 20200317 1126036986