V týchto dňoch Vám budeme k dispozícii k sviatosti zmierenia nasledovne:

stredy a piatky od 16:00 do 18:00 s tým, že v piatok o 17:00 mám sv. omšu

 

 

  • Dali sme viac možností, aby sa naraz nezhromažďovalo veľa ľudí
  • Spovedá sa na farskom dvore
  • Pokiaľ nikto z kňazov nie je na dvore, treba zazvoniť na fare
  • Vstup na farský dvor iba s rúškom
  • Pokiaľ čakáte v rade, dodržujte od seba odstup 2 metre

V tejto súvislosti by som chcel povzbudiť úzkostlivé duše, pre ktoré musí byť náročné, ak nemajú možnosť tak často pristupovať k sviatosti zmierenia, ako sú zvyknuté.

Boh Vás miluje a túži po vašej spáse omnoho viac, ako vy sami. Preto si môžete byť istí, že spraví všetko pre vašu spásu. Vidí Vaše trápenie a uisťujem Vás, že nepozerá na Vašu hriešnosť, ale svojím nekonečným milosrdenstvom Vás objíma.

Naše spovedné miesta:

        spovednica 20200316 1360743293            spovednica 2 20200317 1092021168            spovednica 3 20200317 1126036986