Farská charita:

Podstata farskej charity spočíva v tom, že každý z nás je odkázaný a každý z nás vie v niečom pomôcť. Preto sa snažíme vytvoriť prostredie, kde sa ponuka pomoci a potreba pomoci môžu stretnúť.

Vytvorili sme preto tabuľku, kde každý môže napísať čo ponúka a čo potrebuje. Tabuľku nájdete na:

Farská chatita PONUKA DOPYT

Spôsob fungovania farskej charity:

Do tabuľky môžete zapisovať svoje ponuky a dopyty  Čítaj ďalej...  

 

Modlitba QUARANTORE

Sv. Filip Néri často pozýval ľudí k 40 hodinovej adorácii na nejaký úmysel tzv. Quarantore. Teraz nemáme možnosť byť pred Eucharistiou, ale modliť sa nepretržite 40 hodín môžeme. Stačí, aby sa 40 ľudí zapojilo, každý si vyberie jeden čas a vtedy sa bude modliť. Môže sa modliť ľubovoľnú modlitbu – ruženec, čítať Sv. Písmo, rozijímať, len tak byť stíšený pred Pánom. Kto sa chce zapojiť, nech sa zapíše do zoznamu:

Prihlásenie MODLITBA

Keď sa zoznam naplní, budeme pridávať ďalšie časy. Možno sa nám podarí vytvoriť modlitebnú reťaz, ktorá pokryje celý týždeň.

Prihlásenie ÚMYSLU

Do kolónky úmysly (je to tá istá tabuľka ako modlitba) môžete zapisovať vaše úmysly, za ktoré chcete, aby sa ľudia modlili. Nemusíte ich zapisovať k svojmu menu.

Tieto úmysly budem každý deň predkladať Pánovi pri slávení sv. omše. Na tieto úmysly sa budú každý deň modliť aj sociálne sestry počas svojej adorácie, ktorú majú každý deň od 14:00 do 19:00

 

Brigáda

Pre tých, ktorí sú uzavretý v panelákoch a nemajú do čoho pichnúť, ponúkame možnosť vyvetrať hlavu. Môžu prísť na farský dvor a v niečom pomôcť. Roboty okolo kostola je dosť. Ale pozor, cieľom nie je to, aby sa robota urobila, ale hlavne to, aby sa vyvetrala hlava. Preto túto iniciatívu odporúčam hlavne pre otcov so svojimi synmi, ale nie je to podmienka.

Prihlásenie na BRIGÁDU

Podmienky:

  • Naraz môžu byť na „brigáde“ iba osoby z jednej domácnosti.
  • Nemusíte tam písať svoje meno. Stačí, ak dáte značku, ale potom mi napíšte kto ste, aby som vedel, kto ste a mohol vás kontaktovať.
  • Dodržte čas príchodu a odchodu, aby sme sa vyhli neželaným kontaktom. Môžete sa zapísať aj na viac hodín za sebou.
  • Keď budete prichádzať a odchádzať, majte na sebe rúško.

Práce: Orezanie stromov; výkop ryhy pre bleskozvod; kálanie dreva; úprava trávnika; trhanie buriny; osekanie betónových soklov na kostole; ...

 

Pôst

Otcovia biskupi nás pozývajú zachovať v tieto piatky prísny pôst – tak ako na popolcovú stredu. Pozvánka otcov biskupov.