Spôsob fungovania farskej charity:

Do tabuľky môžete zapisovať svoje ponuky a dopyty (môže ísť o ľubovoľnú oblasť) napríklad:

 • Ponúkam planty na predaj
 • Mám možnosť rozvozu inštalačného materiálu
 • Potrebujem zapožičať notebook...
 • Potrebujem pomoc pri doučovaní dieťaťa
 • Neviem spojazdniť TV LUX

Keď viete nejakú potrebu uspokojiť, ozvite sa na daný kontakt.

Keď máte záujem o nejakú službu, ozvite sa na daný kontakt.

Keď je už ponuka/dopyt neaktuálny odstaňte ho.

Kňazi vo farnosti zabezpečujú duchovnú službu. Okrem toho má farnosť dobrovoľníkov, ktorí poskytujú:

 • Psychologickú poradňu
 • Nákup a rozvoz potravín a liekov
 • Šitie a distribúciu rúšok
 • Pomoc pri doučovaní detí - aj v maďarskom jazyku )
 • Pomoc pri úlohách z hudobnej - aj v maďarskom jazyku
 • Pomoc pri ťažkostiach s počítačom (napr. nainštalovať a rozbehnúť program)
 • Poradca pre záhradkárov
 • Dodávka liekov - keď žiadate liek cez e-recept, uveďte do mailu vaše rodné číslo. Ak žiadate iný liek, uveďte presnú špecifikáciu.
 • Pomoc pri vyhľadávaní a objednávke tovaru cez eshop

Ak máte o službu záujem pošlite mail na uvedenú adresu, stručne opíšte vašu potrebu, uveďte telefónne číslo a dobrovoľník Vás bude kontaktovať.

Pomoc - doučovanie, poradenstvo, podpora - sa bude riešiť cez telefón, alebo sociálne siete.

Upozornenie:

Pri všetkom treba zachovať bezpečnostné opatrenia! Kontakt treba obmedziť na minimum!

Vyhľadávanie ľudí, ktorí pomoc potrebujú:

Žiaľ skúsenosť ukazuje, že sa bojíme/hanbíme požiadať o pomoc. Lenže Boh nás učí, že nie odkázaní potrebuje dobrodinca, ale dobrodinec odkázaného, aby mu mohol prejaviť skutok lásky. Pokiaľ niet odkázaných, niet komu prejaviť službu lásky. A keďže každý je odkázaní a každý vie aj pomôcť, môžeme vytvoriť krásnu sieť, kde raz pomoc prijmeme, inokedy ju ponúkneme. Šírme túto myšlienku a povzbudzujme seba aj druhých povedať o svojej potrebe.