Svätosť

61. katechéza, jún 2020

                Medzi kresťanmi je veľmi rozšírené predstavovať si pod svätosťou morálnu dokonalosť. Čo všetko musím dosiahnuť, zvládnuť, naučiť sa, čoho všetkého sa potrebujem vzdať a čo všetko vytrpieť, keď chcem byť svätý. Preto, ak chcem byť svätý, potrebujem čítať Sväté písmo, chodiť na adoráciu, modliť sa, konať skutky pokánia, slúžiť blížnym. Samozrejme, teoreticky vieme, že to tak nie je, ale nijakú inú cestu nevidíme. Lenže v Písme je načrtnutá úplne iná cesta. V Evanjeliu podľa Jána čítame o Jánových učeníkoch, ktorí prichádzajú za Ježišom s otázkou: Učiteľ, kde bývaš? On im odpovedá: Poďte a uvidíte. Oni jeho pozvanie prijali, išli teda a ostali v ten deň u neho. Toto je najistejšia cesta svätosti.

                Ježiš Kristus je skutočne jediným dôvodom našej existencie. Čo to znamená? Všimnime si vášnivých ľudí. Pre niektorých ľudí je jediný dôvod existencie užívanie si, pomsta, zdolanie prekážky, dokázanie si, že sú niekým, byť slávnymi, objaviť liek, vyriešiť záhadu ... Čo s nimi hýbe, čo nosia vo svojom srdci, nad čím premýšľajú, keď majú trocha voľna? Všetko, úplne všetko, sa točí okolo tohto plánu. Všetko ostatné – prácu, rodinu, stravovanie, vzťahy podriaďujú tomuto cieľu. Človek teda je schopný žiť naplno, je schopný byť pre niečo úplne zapálený. Nemusí teda veľa na svojom spôsobe života meniť. Stačí zmeniť objekt, pre ktorý je zapálený.

                Vráťme sa teda k pôvodnej myšlienke. Svätosť znamená mať Ježiša za jediný cieľ svojho života. On je ten, ktorý nás volá a jedine vďaka nemu sme schopní na toto volanie odpovedať. On je cieľ, ku ktorému smerujeme a on je aj cestou k tomuto cieľu. Bez neho nemôžeme urobiť nič, ale s ním môžeme všetko. Svätosť teda neznamená v prvom rade ľudské úsilie o dokonalosť, ale vášnivé zamilovanie si Krista. To predpokladá vstúpiť s ním do osobného vzťahu. Vstúpiť do jeho školy. Počúvať ho, rozprávať sa s ním, učiť sa od neho.

                Rozjímanie nad Svätým písmom je preto úžasné, lebo ja sa môžem vžiť do deja. Môžem si ho úplne sprítomniť. Počuť osoby ako rozprávajú, vidieť, čo sa tam deje a všímať si aj svoje miesto v danom príbehu. Vďaka tomu môžem sledovať Krista, ako sa s ľuďmi rozpráva, ako sa na nich pozerá, ako im vracia nádej a ohlasuje radostnú zvesť.

                Adorácia je úžasné vec, lebo vďaka nej môžem hľadieť na Krista, môžem Ho vidieť, môžem byť v jeho prítomnosti. Môžem mu otvoriť svoje vnútro, povedať mu všetko, čím žijem, kým som a čo voči nemu cítim.

                Manželstvo je úžasné vec, lebo vďaka nemu môžem zažiť, čo znamená rozhodnúť sa druhého človeka  milovať a ctiť po všetky dni svojho života a čo znamená, že mňa niekto miluje a ctí si ma po všetky dni svojho života. A keď to nezažívam, lebo nie je to ideálne, tak aj tak stále, aj ten najmenší, zážitok prijatia a naplnenia odkazuje na tú vernú Božiu lásku, ktorou ma on miluje a túži, aby som bol s ním. Toto mi prejavuje v každej sviatosti. Lebo sviatosti sú jeho sebadarujúcou sa obetavou láskou pre moju spásu. On sa daruje vždy celý a naplno, aj keď ho ja prijímam nedbalo, zo zvyku, alebo z donútenia.

                Tu je len niekoľko príkladov, kde všade môžeme stretnúť Ježiša, spoznať ho a stále viac roznecovať v sebe tú vášnivú lásku voči nemu. Keď mám milovanú osobu stále na očiach, keď jej môžem zavolať, keď sa jej dotýkam, tak moja túžba po danej osobe stále narastá. Presne to isté platí aj o Ježišovi. Poznať ho, počúvať a milovať, dôverovať mu, poslúchať ho  a mať vo svojom najhlbšom vnútri podiel na jeho živote a tak slúžiť druhým, je cieľ nášho života. A práve toto je svätosť.

                A nie je to nič zložité. Nepotrebujem k tomu žiadne hrdinstvo dokonalého života. Stačia dve veci –mať túžbu po Ježišovi a hľadať ho: Učiteľ kde bývaš? A potom odpovedať na jeho pozvanie: Poď a uvidíš.

Otázky:

  • Čo krásne som s Kristom zažil?
  • Čo môže vo mne udržiavať vášnivú túžbu po Kristovi?
  • Ktorá osoba, situácia, miesto, zážitok mi hovorí o Božej blízkosti a jeho láske?
  • Kto, alebo čo mi pomáha udržiavať v sebe túžbu po Kristovi?
  • Ako ja môžem zapaľovať druhých?