BIBLICKÉ TRIO

 

Pozývame Vás skúsiť jednoduchý spôsob rozjímania nad Svätým Písmom.

Ako to prebieha?

  • Rozjíma sa nad siedmimi úryvkami z Evanjelia podľa Jána. Jeden úryvok na jeden týždeň. Celé to trvá 7 týždňov.
  • Prečítate si úryvok a odpoviete na jednoduché otázky
  • Zapíšete si odpovede do zošita
  • Zdieľate sa o vašich odpovediach s dvoma ďalšími osobami. Dĺžka stretnutia max 60. min. Stretnutie prebieha online.

Čo k tomu potrebujete?

  • Iba Sväté Písmo a chuť spoločne sa modliť.
  • Absolvovať úvodný kurz ak ste ho ešte neabsolvovali. Dĺžka trvania max. 2 hodiny.
  • Prístup na net - úvodný kurz aj trojice prebiehajú online.

Úvodný kurz

 bude v nedeľu 9.3.2021 od 18:30 cez zoom.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa dá do piatka 5.3. do 20.00.

 Ak chcete viac informácií, čítajte ďalej:

Predpoklady:

Aby ste sa prihlásili a vyskúšali si túto formu rozjímania nad svätým Písmom, nepotrebujete mať žiadne teologické vzdelanie, ani skúsenosť v duchovnom živote. Je to schopný zvládnuť každý bez ohľadu na vek a stav jeho viery.

Priebeh rozjímania:

Počas rozjímania nad daným úryvkom sa zamýšľate nad týmito troma témami? 

  • Pozorovanie: Čo ma v tomto texte oslovuje?
  • Porozumenie: Ako vnímam Ježiša v tomto evanjeliu? Čo ma toto stretnutie učí o Ježišovi? Ako vnímam ostatných ľudí – čo prežívajú, ako sa správajú? Čo ma toto stretnutie učí o ľuďoch?
  • Aktualizácia: Ako toto stretnutie osvecuje môj život alebo aktuálnu udalosť? Čo uvediem do praxe vo svetle tohto stretnutia?

Trojica:

Trio je stretnutie troch osôb, ktoré spoločne komunikujú o nejakej veci. Trojica je ešte dostatočne malé zoskupenie, kde má každý dostatok priestoru na vyjadrenie sa, ale zároveň je tam zachované rovnomerné postavenie všetkých účastníkov. Stretnutie vo dvojice je tiež veľmi osobné, ale postavenie účastníkov vo dvojici je väčšinou nerovnomerné. (napr.  učiteľ - žiak; spovedník - penitent; kouč - koučovaný; a pod.) Výhoda trojice je, že všetci účastníci sa učia a zároveň vyučujú druhých. Je to priestor, kde sa dá načúvať sebe, druhým a Duchu Svätému.

Priebeh stretnutia trojice:

Stretnutie v trojici prebieha podľa presnej štruktúry. S ňou je potrebné sa oboznámiť a rešpektovať ju. Táto štruktúra pomáha držať sa témy a zabezpečuje rovnomerný čas pre všetkých. Taktiež zaručuje, že stretnutie má začiatok a koniec, teda ak sa ho držíme, nehrozí, že danou aktivitou stratíme priveľa času.  

Členovia trojice:

Do trojice sa môžeme dať s ľubovoľnými dvoma osobami. Má výhodu aj to, keď sme so známymi, ale aj to keď s cudzími - je tam väčšia možnosť obohatiť sa a príležitosť spoznať nového človeka. Členovia trojice nemajú voči sebe žiaden záväzok, iba ten, že sa vedia dohodnúť na spoločnom čase stretnutia, rešpektujú priebeh stretnutia a zachovávajú diskrétnosť. Aj keď sa na stretnutí nehovoria osobné veci, predsa sa nevynáša nič z toho, čo sa na stretnutí povedalo.

Trojicu si môžete vytvoriť už hneď na začiatku a potom jeden člen prihlasuje aj tých ďalších dvoch - pričom uvedie ich email. Alebo sa prihlásite sami a my Vás dáme do trojíc.

Zdieľanie v trojici:

Zdieľame sa o odpovediach na dané otázky. Nezdieľa sa o vnútorných veciach. Je na nás do akej hĺbky nášho vnútra pustíme tých druhých. Počas zdieľania sa nerozpráva ani exegéza ani to, čo sme počuli na akej kázni, ale to ako vnímam daný text. Zdieľanie druhého sa nekomentuje, iba počúva.

Delegát trojice:

Jeden z členov trojice plní úlohu delegáta. Tá spočíva v tom, že ho budeme v priebehu tých 7mich týždňov kontaktovať a opýtame sa ako sa darí jeho trojici. V prípade otázok, mu na ne odpovieme, alebo vieme dať povzbudenie ak bude treba. Delegát nemá žiadnu zodpovednosť za trojicu, a ani nejaké nadradené postavenie voči ostatným dvom. Jeho úloha je len podať informácie o fungovaní trojice, aby mohla trojica lepšie fungovať.

Formačný kurz:

Sú dva termíny, pre to, aby ste si mohli vybrať ten, ktorý vám viac vyhovuje. Zúčastňujete sa teda iba jedného. Jej cieľom je oboznámiť Vás s pravidlami fungovania trojice a tiež si to prakticky vyskúšať. Všetko sa to dá cez zoom. Taktiež Vám tam odpovieme na vaše otázky.

Dĺžka kurzu:

Teraz je to rozvrhnuté na 7 týždňov. Celkový časový záväzok je teda 2 hodiny úvodný kurz, potom počas 7 týždňov každý týždeň si nájsť čas na osobné rozjímanie a odpovedanie na otázok a jedna hodina na online stretnutie v trojici.

Ak chcete ešte viac informácií napíšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo sa hneď prihláste na formačný kurz, kde vám na všetko odpovieme.

Tešíme sa na stretnutie!

Nedeľné homílie o biblickách triách: