BIBLICKÉ TRIO

 Vrámci prípravy na jubilejný rok 2025 Vás pozývame zažiť tohtoročné pôstne trio na tému:

Symfónia modlitby

„V tomto čase príprav ma už teraz teší myšlienka, že rok pred jubilejnou udalosťou, teda rok 2024, bude možné venovať veľkej „symfónii“ modlitby. Predovšetkým na obnovu túžby byť v Pánovej prítomnosti, počúvať ho a klaňať sa mu.“ pápež František

Ak sa chcete prihlásiť napíšte mail na Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Čo je biblické trio?

Je to modlitbové stretnutie, kedy jednotlivý členovia tria individuálne rozjímajú nad textom Svätého Písma a potom sa spoločne v trojici zieľajú.

Ako to prebieha?

 • Rozjíma sa nad úryvkami zo svätého Písma. Jeden úryvok na jeden týždeň. (Pred Vianocami dávame 5, pred Veľkou nocou 6 textov na rozjímanie)
 • Prečítate si úryvok a odpoviete na jednoduché otázky
 • Zapíšete si odpovede do zošita
 • Zdieľate sa o vašich odpovediach s dvoma ďalšími osobami. Dĺžka stretnutia max 60. min. Stretnutie môže prebieha naživo i on-line.

Čo k tomu potrebujete?

 • Iba Sväté Písmo a chuť spoločne sa modliť.
 • Trojice sa môžu stretávať aj on-line. V tom prípade potrebujete aj prístup na net.

Úvodný kurz

 pre nových účastníkov bude v ..... v pastoračnom centre.

Ako sa prihlásiť?

 • Pošlite mail na Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Môžete sa prihlásiť sám a my vám nájdeme ďalších dvoch členov. Alebo ako trojica.
 • Uveďte či sa prihlasujete sám, alebo napíšte mená a email ďalších dvoch členov.
 • My vám pošleme ďalšie informácie.

Prihlásiť sa môžete do 10. 2. 2024 na adrese  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Potom vám pošleme materiál.

 Ak chcete viac informácií, čítajte ďalej:

Predpoklady:

Aby ste sa prihlásili a vyskúšali si túto formu rozjímania nad svätým Písmom, nepotrebujete mať žiadne teologické vzdelanie, ani skúsenosť v duchovnom živote. Je to schopný zvládnuť každý bez ohľadu na vek a stav jeho viery.

Priebeh rozjímania:

Počas rozjímania nad daným úryvkom sa zamýšľate nad týmito troma témami? 

 • Pozorovanie: Čo ma v tomto texte oslovuje?
 • Porozumenie: Čo ma tento úryvok učí o Bohu? Čo sa dozvedám o bratstve?
 • Aktualizácia: Ako tento text osvecuje môj život alebo aktuálnu udalosť? Čo uvediem do praxe vo svetle tohto textu?

Trojica:

Trio je stretnutie troch osôb, ktoré spoločne komunikujú o nejakej veci. Trojica je ešte dostatočne malé zoskupenie, kde má každý dostatok priestoru na vyjadrenie sa, ale zároveň je tam zachované rovnomerné postavenie všetkých účastníkov. Stretnutie vo dvojice je tiež veľmi osobné, ale postavenie účastníkov vo dvojici je väčšinou nerovnomerné. (napr.  učiteľ - žiak; spovedník - penitent; kouč - koučovaný; a pod.) Výhoda trojice je, že všetci účastníci sa učia a zároveň vyučujú druhých. Je to priestor, kde sa dá načúvať sebe, druhým a Duchu Svätému.

Priebeh stretnutia trojice:

Stretnutie v trojici prebieha podľa presnej štruktúry. S ňou je potrebné sa oboznámiť a rešpektovať ju. Táto štruktúra pomáha držať sa témy a zabezpečuje rovnomerný čas pre všetkých. Taktiež zaručuje, že stretnutie má začiatok a koniec, teda ak sa ho držíme, nehrozí, že danou aktivitou stratíme priveľa času.  

Členovia trojice:

Do trojice sa môžeme dať s ľubovoľnými dvoma osobami. Má výhodu aj to, keď sme so známymi, ale aj to keď s cudzími - je tam väčšia možnosť obohatiť sa a príležitosť spoznať nového človeka. Členovia trojice nemajú voči sebe žiaden záväzok, iba ten, že sa vedia dohodnúť na spoločnom čase stretnutia, rešpektujú priebeh stretnutia a zachovávajú diskrétnosť. Aj keď sa na stretnutí nehovoria osobné veci, predsa sa nevynáša nič z toho, čo sa na stretnutí povedalo.

Trojicu si môžete vytvoriť už hneď na začiatku a potom jeden člen prihlasuje aj tých ďalších dvoch - pričom uvedie ich email. Alebo sa prihlásite sami a my Vás dáme do trojíc.

Zdieľanie v trojici:

Zdieľame sa o odpovediach na dané otázky. Nezdieľa sa o vnútorných veciach. Je na nás do akej hĺbky nášho vnútra pustíme tých druhých. Počas zdieľania sa nerozpráva ani exegéza ani to, čo sme počuli na akej kázni, ale to ako vnímam daný text. Zdieľanie druhého sa nekomentuje, iba počúva.

Delegát trojice:

Jeden z členov trojice plní úlohu delegáta. V prípade otázok nás bude delegát kontaktovať a my mu radi odpovieme, alebo vieme dať povzbudenie ak bude treba. Delegát nemá žiadnu zodpovednosť za trojicu, a ani nejaké nadradené postavenie voči ostatným dvom. Jeho úloha je len podať informácie o fungovaní trojice, aby mohla trojica lepšie fungovať.

Dĺžka kurzu:

Teraz je to rozvrhnuté na 7 týždňov. Celkový časový záväzok je 7 týždňov každý týždeň si nájsť čas na osobné rozjímanie a odpovedanie na otázok a jedna hodina na stretnutie v trojici.

Ak chcete ešte viac informácií napíšte na Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. a my vám radi na všetko odpovieme.

Tešíme sa na stretnutie!

Nedeľné homílie o biblickách triách: