BROŽÚRA K ROKU SV. JOZEFA
 
Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý potrvá do 8. decembra 2021.
Pri tejto príležitosti Vám ponúkame do každej domácnosti ikonu sv. Jozefa a brožúru s rôznymi modlitbami k sv. Jozefovi, ktorú pripravil otec František Trstenský, farár v Kežmarku.
Ikona sv. Jozefa
 
Brožúra obsahuje:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVÄTÝ JOZEF, SPRÁVCA BOŽÍCH POKLADOV A PATRÓN CELEJ CIRKVI, ORODUJ ZA NÁS.