Prednášky o. Juraja Vitteka

Teológia svätých:

Teológia svätých Prednáška v rámci verejnej TV nahrávky Večerná univerzita, 20. 4. 2007 (Aula Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave)

Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu - Teologický deň 10.10.2005, Trnava

Audio: Sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu - Teologický deň 10.10.2005, Trnava

"Slobodné Božie deti" v špiritualite sv. Ľudovíta-Márie Grigniona z Montfortu - Bratislava, QUO VADIS 29.11.2005

Szentek teológiája - Sales, Lelki megújulás, 2005. december 17.

O prehodnotení mariánskej úcty dnes

List Jána Pavla II. montfortánskym rodinám

www.montfort.sk (portál o špiritualite sv. ĽUdovíta M. Grigniona z Montfortu

Kristova láska centrum kňazského života podľa sv. Kataríny Sienskej - preklad prednášky p. Francois-Marie Léthela

Temnoty a skúšky sv. Terézie z Lisieux - svetlo pre tento svet (prednáška v Quo Vadis, Bratislava, na sviatok sv. Terézie z Lisieux, 1. 10. 2007), AUDIO (.mp3)

Temnoty a skúšky sv. Terézie z Lisieux - svetlo pre tento svet (prednáška v Quo Vadis, Bratislava, na sviatok sv. Terézie z Lisieux, 1. 10. 2007), TEXT (.doc)

Temnoty svätých - svetlo v tomto temnom svete (záznam z vysielania relácie Karmel v Rádiu Lumen, 21. 10. 2007), AUDIO (.mp3), http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=24

Malá cesta pre všetkých: cesta evanjeliovej malosti (preklad textu p. F.-M. Léthela, OCD)

 

Texty svätých:

Sv. Ľudovít-Mária Grignion z Montfortu, O pravej úcte k Panne Márii, Tajomstvo Márie, formát doc

Reč sv. Jána z Damasku k Narodeniu Panny Márie RTF-format PDF-format

 

Filozofia:

Uvedenie do sveta filozofie - Inštitút rodiny v Bratislave

Epistemológia Dionýza Areopagytu

Uvedenie do filozofickej otázky pravdy - študijný text gnozeológie

Očistenie rozumu v encyklike Deus Caritas Est Benedikta XVI

e-learning Rímsko-katolíckej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave