Ikona sv. Jozefa
 
IKONA sv. JOZEFA
 
Podkladom ikony je zlatá farba, ktorá na ikonách vyjadruje prináležitosť k Bohu. Preto odev Ježiša Krista je zlatý lebo je Božím Synom. Jozefov odev je kombináciou modrej a červenej farby. Modrá je nebeskou farbou. Vyjadruje svätosť človeka. Červená je farbou obety ale aj horlivosti a Ducha Svätého.
 
V ľavom hornom rohu je ruka, ktorá ukazuje tri prsty. Je to symbol Najsvätejšej Trojice - Otca, Syna a Ducha Svätého. Celé dielo spásy je Božím dielom. Prsty palca a prsteníka, ktoré nevidieť na obraze, sú spojené, lebo vyjadrujú dve prirodzenosti spojené v jednej z osôb Trojice - Pána Ježiša, ktorý má božskú a ľudskú prirodzenosť. Ruka je v polohe požehnania, tzn. všetko sa deje v súlade s Božou vôľou.
 
Ježiš svoj pohľad upiera na ruku, lebo je Synom nebeského Otca. Prišiel na svet, aby plnil Otcovu vôľu. Dieťa je zobrazené tak, že sedí. Táto poloha je znamením vyučovania. Pán Ježiš prišiel, aby učil Božiu náuku. Kristus má taktiež na jednej ruke zobrazené tri prsty, lebo je jednou z osôb Najsvätejšej Trojice. Je pravý Boh.
Druhou rukou ukazuje na zvitok. Na ňom je napísané v taliančine najväčšie prikázanie:
„Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. “
Pán Ježiš bude v dospelosti učiť ľudí, aby v ich živote bol Boh vždy na prvom mieste. Každý nábožný Žid sa toto vyznanie viery modlí každé ráno a večer.
 
Svätý Jozef drží zvitok vo svojej ruke, lebo každý židovský otec učí svojho syna toto prikázanie ako prvú modlitbu.
 
Ukazovákom druhej ruky ukazuje na ruku nebeského Otca, lebo plní jeho vôľu. Svätý Jozef prijal poslanie, ktoré mu Boh zveril, aby na tejto zemi formoval dieťa Ježiša a viedol ho k Bohu.
 
Pri hlave Pána Ježiša je napísané „Emmanuel“. Anjel zvestoval Jozefovi, že v osobe Pána Ježiša sa naplní, čo povedal proroka Izaiáš: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. “ (Mt 1,23)
Toto proroctvo odkazuje na zázračné počatie Pána Ježiša z Panny Márie, ale taktiež vyjadruje, že v jeho osobe Boh prebýva medzi nami.