Ružencové bratstvo

Ak Ti je modlitba ruženca blízka a hľadáš spoločenstvo, ktorého základom je modlitba posvätného ruženca – tak práve si ho našiel.
Stretávame sa vo farskom kostole každú prvú nedeľu v mesiaci, poobede o 15:00 na litániách. Po nich si meníme desiatkové tajomstvá.
Viac informácií sa môžeš dozvedieť na tomto stretnutí. NA VEKU NEZÁLEŽÍ.

„Modlite sa ...... neochabujte“ (2Sol 3)

stanovy ružencového bratstva

fara-pb-ruzencove-bratstvo

16.1.2011 Návšteva pátrov dominikánov z Košíc.
Páter Bruno Donoval odslúžil dopoludnia sv. omšu vo farskom kostole a páter Šimon Tyrol v nemocničnom Kostole sv. Kríža, kde mal v popoludňajších hodinách aj duchovnú prednášku o modlitbe ruženca a fungovaní ružencových spoločenstiev.

18.-23.9.2017 Duchovná obnova členov ružencového bratstva v Smižanoch a návšteva Dominikánskeho mariánskeho centra v Košiciach.

ruzencove bratstvo-1 
ruzencove bratstvo-2