Skutkami oslavovať Boha

88. katechéza máj 2021

Isteže chválime Boha teraz v kostole, keď sa zhromažďujeme. Ale keď sa niekto vráti k vlastnej činnosti, akoby prestal chváliť Boha. Nech neprestane dobre žiť a stále oslavuje Boha. Boha prestaneš chváliť vtedy, keď sa odchýliš od spravodlivosti a od toho, čo sa jemu páči. Lebo ak sa nikdy neodchýliš od dobrého života, tvoj jazyk bude mlčať, ale tvoj život bude volať a Boží sluch je blízko tvojho srdca. Lebo ako naše uši vnímajú náš hlas, tak Boží sluch vníma naše myšlienky.

(sv. Augustín)

Svätý Augustín nás touto svojou úvahou učí umeniu žiť svoju vieru v každodennom živote. Všetci máme skúsenosť krásnych chvíľ strávených s Bohom. Niekde na duchovných cvičeniach, počas adorácie v tichu kostola, na vysokom vrchu, pri pohľade na krásu prírody. Sú to momenty, ktoré tak povznášajú ducha, v ktorých sa cítime tak príjemne, ktoré nechceme, aby niekedy skončili. Lenže oni skončia a príde návrat do každodennej reality plnej zhonu, starostí a stereotypnej rutiny.  A v nej sa Boh hľadá nesmierne ťažko. Často aj modlitba je len mechanické odriekanie naučených viet. Stíšenie sa na spytovanie svedomia alebo na rozjímanie sa zdá priam až nemožné.

Nič nové pod slnkom. Tento problém je nielen problém moderného uponáhľaného človeka, ale už aj sv. Augustín radí svojím poslucháčom, čo pomáha žiť svoju vieru aj po tom, čo skončila krásna chvíľa stretnutia sa s Pánom v modlitbe. Hovorí o tom, ako dobrý život oslavuje Pána.

My sa vieme niekedy upnúť na jediný spôsob prežívania viery. Zväčša na ten, pri ktorom máme najkrajšie pocity. Pri ktorom vnímame pokoj, radosť, blízkosť Boha. A keď to nevnímame, máme tendenciu myslieť si, že niečo sa pokazilo a opäť hľadáme, túžime sa vrátiť do tej chvíle, opäť si privodiť ten moment.

Lenže viera nie je o pocite. Blízkosť Boha sa nemeria podľa toho, ako sa v momentálnej situácii cítim. Blízkosť Boha zahŕňa aj naše postoje, názory, myšlienky, túžby, skutky. Ja si nemusím vždy uvedomovať veci, ale môžem konať v súlade s nimi.

Počas manželskej náuky hovoríme snúbencom, že vždy keď budete konať v duchu vášho prvotného rozhodnutia, čiže v duchu toho, čo ste sľúbili pri oltári: „Budem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života“, tak si opäť vysluhujete sviatosť manželstva. Opäť v tej sviatosti prijímate a odovzdávate Krista, bez toho, aby ste si to aktuálne uvedomovali.

Dobrý život nás vie časom unaviť a omrzieť. Veď načo sa namáham, keď si to nikto nevšíma,  keď to nemá žiaden efekt a nič neviem posunúť smerom k lepšiemu. Preto môžeme mať niekedy tendenciu utiecť z nášho bojiska. A tento útek vieme zabaliť aj do krásnych zbožných túžob. Veď načo táto nezmyselná činnosť, načo sa tu s týmto trápim! Lepšie by bolo všetko nechať a zavrieť sa niekde do kláštora, do ticha a mať od všetkých a každého pokoj. Tam by som sa konečne mohol venovať sebe a svojmu vzťahu s Bohom.

Tu si ale treba uvedomiť, že nás neposväcujú a nepremieňajú zbožné túžby, čo by sme robili, keby sme nemuseli robiť to, čo sa nám predkladá, ale verné plnenie Božej vôle, ktoré vyplýva z nášho povolania. Ak sa v tej monotónnej činnosti naučím odovzdať veci Bohu, obetovať mu to, vzbudiť si úmysel, tak aj keď bude môj jazyk mlčať, môj život bude oslavovať Boha.

Naopak, ak sa necháme unášať prázdnym snením o tom, čo by sme robili keby, tak jednak nič neurobíme, jednak to zlý využije na to, aby v nás zbudil hnev a tak postupne začneme tých druhých obviňovať z toho, že duchovne nenapredujeme. Potom sa nám duchovný život začne predstavovať ako cesta, ktorú mám prekonať na úkor druhého. A naše prežívanie viery sa stane bojom proti niekomu.

Myšlienky svätých sa nám predkladajú na rozjímanie práve preto, aby rozšírili náš obzor a pomohli nám vidieť aj iné formy oslavy Boha ako len tie, po ktorých túžime.

Otázky na zamyslenie:

  • V ktorých momentoch vnímam blízkosť Boha a chválim ho?
  • V ktorých momentoch žijem dobre a tým chválim Boha aj keď tú chválu neprežívam? Skús ich menovať.
  • Čo by mi mohlo pripomenúť v časoch znechutenia z monotónnej činnosti, že verné plnenie Božej vôle je oslavou Boha?
  • Čo vnímam ako prekážku oslavy Boha? Ako by som aj tú situáciu mohol predniesť Bohu a aj v nej hľadať Božiu vôľu a jeho prítomnosť?
  • Ako by som mohol pomôcť členom svojho oikos hľadať zmysel prítomnej chvíle?