SYNODA O SYNODALITE 

 

SYNODÁLNE UTORKY

SZINÓDUSI KEDDEK

 

Prihlásenie - jelentkezés

 

Čo je synoda o synodalite?

Slovo synoda sa dá najjednoduchšie preložiť ako kráčanie spolu. Cirkev je pozvaná kráčať tak, aby celý Boží ľud spoločne počúval, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi. (Čítaj ďalej)

Základné dokumenty o synodalite

Aby sme dobre pochopili podstatu synodality, je potrebné oboznámiť sa so základnými dokumentami. (Čítaj ďalej)

 

Homílie o synodalite

Podstatu synodálnej cesty sa vám snažíme priblížiť aj cez homílie. Tu si ich môžete pozrieť TU

Modlitba za synodu

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:
zišli sme sa v Tvojom mene.
Ty si náš pravý radca.
Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc.
Pouč nás, kam máme ísť,
a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni,
spôsobili neporiadok.
Nech nás nezvedie nevedomosť.
Daj nám dar rozlišovania,
nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom
a falošným ľudským ohľadom.
Veď nás k jednote,
aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného života.
O to prosíme Teba,
ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach,
v spoločenstve s Otcom i Synom,
na veky vekov. Amen.

A Szinódus imája

(Sevillai Szent Izidor imája nyomán)

Előtted állunk, Szentlélek, és a te nevedben gyűltünk össze. 

Egyedül te vezess minket, lelj otthonra a szívünkben;

taníts minket a követendő útra, és arra is, miként járjunk rajta.

Gyengék és bűnösök vagyunk; ne hagyd, hogy zűrzavart szítsunk.

Ne engedd, hogy a tudatlanság tévútra vezessen bennünket,

vagy hogy az elfogultság befolyásolja cselekedeteinket.

Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet felé,

és ne térjünk el az igazság útjától, sem attól, ami helyes.

Mindezt tőled kérjük, aki mindenütt és minden időben munkálkodsz,

az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökkön örökké.

Ámen.

 

Webové stránky Synody 2021-2023 na troch úrovniach:

  1. Synoda biskupov – celosvetová úroveň: www.synod.va
  2. Konferencia biskupov Slovenska – národná úroveň: www.synoda.sk
  3. Bratislavská arcidiecéza – diecézna úroveň: synoda.abuba.sk