<<<

Homílie o synodalite

Ako prebieha synodálne stretnutie. Aké máme prvé skúsenosti z týchto stretnutí.

Aby sme lepšie pochopili podsatu synodality, tak nás Svätý Otec pozýva rozjímať nad vzťahom Ježiša, zástupu a apoštolov. Každý z týchto aktérov má svoju nezastupiteľnú úlohu. Ak jeden z nich chýba, alebo je medzi nimi rozdelenie nastáva problém. Cieľom synodálneho procesu je aby pastieri a ľud objavili svoju jedinečnú a nezastupiteľnú úlohu, aby potom mohol Ježiš konať. (homília 30.jan. 2022)

Čo je synodálna cesta a ako prebieha (homília 5.12.2021):

Mi a szinódusi út, és hogyan történik:

Vízia a cieľ synodálnej cesty (homília 16.1.2022):

Szinódusi új víziója és célja:

Rozhovor o synodalite pre TASR