Synodálne utorky - Szinódusi keddek

Každý utorok o 19:00 máme v pastoračnom centre synodálne stretnutia.

Postupne sa preberajú jednotlivé témy synody. Stretnutia trvajú max. 90 minút. Diskusie prebiehajú v malích skupinách do max. 10 účastníkov. Skupiny sa vytvárajú podľa počtu prihlásených ľudí.

Kto sa chce prihlásiť na stretnutia, nech sa zapíše do

TABUĽKY

Zapísať sa treba najneskôr do pondelka večera 20:00hod. Zapísať sa môžete dopredu na všetky stretnutia. Môžete prísť na všetky stretnutia, alebo len na tie, ktoré vás budú zaujímať. Ak sa vytvorí skupina, ktorá chce prejsť spoločne všetky témy, môže tak urobiť. V tom prípade sa môžu dohodnúť aj na inom termíne stretnutia ako utorok večer.

Pred stretnutím je dobré sa oboznámiť s témou o ktorej sa bude rozprávať.

Podrobný rozpis jednotlivých tém:

SLOVENSKY   MAGYARUL

 Dátum preberania jednotlivých tém:

15.3 SPOLOČNÍCI NA CESTE 1

22.3 SPOLOČNÍCI NA CESTE 2

29.3 POČÚVANIE

5.4 VYJADRENIE NÁZORU

19.4 SLÁVENIE

26.4 SPOLUZODPOVEDNOSŤ ZA MISIU

3.5 DIALÓG V CIRKVI A SPOLOČNOSTI

10.5 EKUMENIZMUS

17.5 AUTORITA A SPOLUÚČASŤ

7.6 ROZLIŠOVANIE A ROZHODOVANIE

21.6 FORMOVANIE V SYNODALITE