Synodálne utorky - Szinódusi keddek

Každý druhý utorok o 18:30 máme v pastoračnom centre synodálne stretnutia.

Stretnutia trvajú max. 90 minút. Diskusie prebiehajú v malých skupinách do max. 10 účastníkov. Skupiny sa vytvárajú podľa počtu prihlásených ľudí.

Kto sa chce prihlásiť na stretnutia, nech sa zapíše do tejto

TABUĽKY

Zapísať sa treba najneskôr do pondelka večera 20:00hod. Zapísať sa môžete dopredu na všetky stretnutia. Môžete prísť na všetky stretnutia, alebo len na tie, ktorých téma vás bude zaujímať.

Pred stretnutím je dobré sa oboznámiť s témou, o ktorej sa bude rozprávať.

Harmonogram tém:

10.1. ATMOSFÉRA PRIJATIA VO FARNOSTI

31.1. ODVAHA A ROZVAHA

14.2. ODVAHA A ROZVAHA II.

28.2. AKO ROZPOZNAŤ IDEOLÓGIU

14.3. HĽADANIE PRAVDY A ŽIVOT V SÚLADE S PRAVDOU

28.3. ZLO VO SVETE

18.4. PRAVIDLÁ DOBRÉHO ŽIVOTA, ČO ZNAMENÁ BYŤ DOBRÝM

2.5. AKO ODOLÁVAŤ POKUŠENIAM

16.5. AKO ZOBUDIŤ SVEDOMIE

30.5. PREŤAŽENOSŤ, AKO SA VYSPORIADAŤ S MNOŽSTVOM POVINNOSTÍ

13.6.

Postupne sa bude preberať niektorá z týchto tém, podľa toho ako sa dohodneme:

- ako vydržať v manželstve, ako vychovať deti - to, čo sa neučí bežne v škole - ako evanjelizovať - ako si všimnúť a osloviť bežného človeka mimo farnosti, robiť nejaké iné aktivity pre ľudí - aj mimo farskej brány, hľadanie nových spôsobov stretnutí s ľuďmi - katolíci, ktorí nežijú svoju vieru - pre niečo nechodia do spoločenstva, ako na nich? - biskupické noviny - zo života cirkvi - propagácia, aké môžu byť nové formy - aké je  učenie cirkvi - čo robí kresťana kresťanom - sexualita, rozvody, antikoncepcia - prehĺbenie katolíckej identity - vzdelávanie, tradícia cirkvi - ako žiť vo svete ako kresťan katolík - ako budovať spoločenstvo - tu vo farnosti, odvaha pomenovať veci, kt.nás rozdeľujú - počúvanie druhého, kto je môj brat, sestra? - modlitba - ako sa modliť, úloha modlitby - ako komunikovať nepríjemné veci, správne zvládnutie konfliktných situácií - kritické myslenie, naučiť sa spoznávať manipuláciu, ako sa voči nej efektívne brániť - ako nepolarizovať spoločnosť - ako rásť v kresťanskej dokonalosti - odvaha, rozvaha - vlastnosti, ktoré potrebujeme, aby sme rástli v spoločenskom a súkromnom živote

V prípade ak bude rezonovať nejaká iná téma, prídáme ju do nášho zoznamu stretnutí.