Obsah článku

4. nedeľa cez rok C, 30.1.2022

Aby sme lepšie pochopili podsatu synodality, tak nás Svätý Otec pozýva rozjímať nad vzťahom Ježiša, zástupu a apoštolov. Každý z týchto aktérov má svoju nezastupiteľnú úlohu. Ak jeden z nich chýba, alebo je medzi nimi rozdelenie nastáva problém. Cieľom synodálneho procesu je aby pastieri a ľud objavili svoju jedinečnú a nezastupiteľnú úlohu, aby potom mohol Ježiš konať.

Évközi 4. vasárnap C, 2022 jan.30

2. nedeľa cez rok C, 16.1.2022

Prorok Izaijáš hovorí o horlivosti, ktorá poháňa dopredu, aby sa Boh mohol ukázať všetkým ľuďom. K tejto pastoračnej horlivosti a nadšeniu chce povzbudiť aj Svätý Otec, preto nás pozýva znovu objaviť synodálnu cestu. Jej cieľom je premena sŕdc a povzbudenie k novému evanjelizačnému zápalu.

Évközi 2. vasárnap C, 2022 jan.16

Rozhovor o synodalite pre TASR

Zjavenie Pána 6.január 2022

Asi najväčším previnením voči Bohu je, že žiadame žiť kresťanskú morálku od ľudí, čo sa ešte nestretli s Ježišom. Všetky zlyhania, ktoré sa Cikvi vyčítajú, sú dôsldekom tohto omylu: Privádzame k morálke a nie ku Kristovi. Ale ak človek stretne Krista, tak potom nielen je schopný žiť podľa jeho náuky, ale dokonca túži tak žiť.

Urunk megjelenése 2022 január 6

Panny Márie Bohorodičky 1. január 2022

Szűz Mária Isten anyja 2022 jan. 1.