Farský dvor

Každý deň sa môžu prísť deti zahrať v sprievode rodičov/starých rodičov na veľký farský dvor.
Preliezky, lavičky, hojdačky sú Vám k dispozícii.

fara-pb-farsky-dvor-pozadie