Správne používať nástroj 

123. katechéza, október 2023 

V minulej katechéze som predstavil povzbudivý príklad Izraelitov, ktorí sa vrátili zo zajatia a prvé čo začali robiť bolo obnovenie svätyne – miesta stretnutia sa s Bohom. Na tom sa asi všetci zhodneme, že tento krok je potrebný. Všetci chceme žiť s Bohom, rásť v poznaní, získavať milosti, žiť zmysluplný, plnohodnotný život. Vieme aj to, že toto dosiahneme u Pána. Predsa sa nám do tej obnovy až tak nechce. Prečo? Problém môže byť ten, že my síce do tej svätyne chodíme, ale už nejaký ten čas tam Boha nestretávame.   

Preto je dôležité zastaviť sa a vyhodnotiť niektoré veci. Zamyslime sa: Ako sa mňa Boh dotýka? Ktoré sú tie miesta, situácie, kde vnímam Božiu prítomnosť? Ktoré duchovné aktivity ma privádzajú k stíšeniu, k zamysleniu sa, k úžasu, ku povzneseniu mysle k Bohu? Ktoré aktivity robím len mechanicky, z povinnosti?  

Ktoré aktivity mi pomáhali v minulosti a teraz ma už nijako neposúvajú? Prečo? Vyrástol som z nich a je čas pokročiť ďalej? Stratil som prvotnú horlivosť a vytrvalosť? Túžim po okamžitom a rýchlom efekte a nemám chuť a trpezlivosť vytrvalo pracovať? Stratil som spred očí podstatu? Robím veci iba zo zotrvačnosti, bez vnútorného nasadenia a skutočnej túžby po Bohu?  

V dobe výkonu  a plnenia plánov máme tendenciu zabúdať na to, kde nás veci posúvajú, čo nám dávajú a časom ich robíme len preto, lebo treba. Aj najlepší nástroj sa pri takomto používaní stáva neefektívny. Potom ho zahadzujeme a zaznačíme si do nášho životopisu ďalší neúspešný pokus – aj toto som skúsil a nikde to nevedie.  

Lenže nesmieme zabudnúť, že nástroj môže napomáhať, ale sám osebe nestačí. Každý nástroj sa stáva neúčinný, ak ho nesprávne používame.  

Reklama v teleshopingu je založená práve na tomto princípe. Predstavia nám nástroj, ktorý úžasne zjednodušuje život. Veci s ním idú tak ľahko a jednoducho. Áno idú, lebo ho ten, ktorý tú vec reklamuje, vie používať. Takto si pamätám, že som na jednom trhu kúpil rezač na sklo. Keď som sa doma usiloval rezať sklo, nikdy mi to nešlo. A tu nám predajca predstavoval úžasný rezač, ktorý zvládne ľubovoľnú hrúbku, ľubovoľnú vlnovku, dokonca aj sklo s drôtom. Tak som to kúpil. Stála síce 100 korún, ale obetoval som svoje úspory za tak geniálnu vec.  Lenže doma som zistil, že rovnako nefunguje ako všetky ostatné rezačky, ktoré sme už doma mali. Tak som zistil, že problém nebol v rezačke.   

Podobne sa nám môže zdať, že mnohé nástroje, ktoré používame pre náš duchovný rast sú neúčinné. Predtým ako by sme ich začali opúšťať, je dôležité položiť si otázku, či ich vieme používať. Aký je ich zmysel? V čom sú nápomocné? Ktoré oblasti duchovného života vedia posilniť? Ak sú neúčinné, tak prečo? Nepotrebujem už rásť v danej oblasti? Potrebujem iný nástroj? Alebo sa potrebujem naučiť správne používať ten, ktorý už mám?  

Otázky:  

  • Ako môžu farské bunky napomôcť môjmu duchovnému rastu? 
  • Ktoré pozitívne body buniek vnímam? 
  • Aký potenciál v sebe majú, ktorý som ešte neobjavil?