Prečo loď stratí smer?

125. katechéza, november 2023 

                Minule sme si povedali o lodi, na ktorej by sme sa mali plaviť do cieľa, ale namiesto toho sa daná loď stane pre nás iba miestom, kde žijeme a tak si na nej krátime čas investovaním do lode. Lebo to je jediná naša istota, jediné čo vlastníme...

Prečo sa to udeje? Dôvodov môže byť mnoho a môžu sa prejavovať rôzne, uvediem niekoľko.

Môžeme stratiť cieľ. Zabudneme na to, že tu sme iba načas, sme len na plavbe, ale náš skutočný domov nás ešte len čaká. Vidíme potom už iba každodenné výzvy, ale vôbec si neuvedomujeme, že tieto majú vzťah k našej večnosti. Buď nás posunú bližšie k Bohu, alebo nás od neho oddialia. Môžem vidieť problém, ktorý treba riešiť a hnevať sa, že kvôli nemu nemám čas sa modliť a pritom si neuvedomujem, že aj prostredníctvom riešenia problému sa môžem dostať k Bohu.

Môžeme mať strach, že to s loďou nezvládneme. Vidíme svoju krehkosť a preto sa ešte necítime pripravení na plavbu. Stále čakáme, že sa veci vyriešia, my dozrejeme, zosilnieme a potom budeme môcť opustiť bezpečné vody pri brehoch a pustiť sa do niečoho odvážneho.

Môžeme stratiť nádej. Neveríme, že cieľ je dosiahnuteľný. Unavili sme sa, skúsili sme už toľko vecí a ani jedna nefunguje. Stále upadáme do tých istých hriechov a zdá sa nám, že sa nikde nehýbeme.

Môžeme stratiť navigáciu. Zrazu nevieme ako sa dostať k cieľu. Nemáme prostriedky ku spáse, alebo ich nevieme používať. Plníme si síce náboženské povinnosti, ale tie nás neprivádzajú k Bohu. Smerujú iba k výkonu. Vo svätých vidíme iba ideál dokonalosti, na ktorý nevieme dosiahnuť a vôbec nevieme čítať z ich života cestu duchovného rastu – ako budovať osobný vzťah s Bohom.

Môžeme stratiť palivo. Zanecháme sviatostný život, osobnú modlitbu, stíšenie sa, duchovný rozhovor, účasť na bunkách, lebo ...

Môžeme pridať nesprávne palivo. Začíname sa kŕmiť rôznymi názormi, myšlienkami -izmami, ktoré nie sú v súlade s vierou a preto v nás vyvolávajú chaos. Taktiež sa môžeme začať venovať rôznym zápasom, bojovať nevhodnými prostriedkami a tak minieme všetku energiu.

Môžeme stratiť schopnosť ovládať loď. Naše vášne nás tak ovládnu, že prestaneme mať kontrolu nad loďou. Túžba bude síce veľká, ale síl na zmenu kurzu nebudeme mať.

Môžeme sa stratiť v množstve ponúk, ktoré pomáhajú prísť do cieľa. Máme množstvo dobrých myšlienok, nápadov, ponúk, podujatí, ktoré môžu pomôcť, ale keď ich chceme použiť všetky naraz, tak sa len zamotáme. Totiž, naša úloha nie je využívať všetko čo je dobré, ale plniť Božiu vôľu. Objaviť to, čo akurát teraz potrebujem.

Môžeme stratiť z dohľadu ostatné lode, ktoré smerujú k cieľu. Platí, že nikto sa nezahráni sám. Na ceste si pomáhame. Ak jeden nevládze, môže ho potiahnuť druhý. Druhá loď nám môže pomôcť riešiť každú jednu spomenutú ťažkosť. Samozrejme, ak na to ona má primerané prostriedky. Žiaľ, môže sa stať aj to, že celá flotila stratí kurz.

Toto je niekoľko dôvodov, pre ktoré strácame schopnosť napredovať. Prejdime k otázkam:

  • Ktorá z týchto možností sa najviac týka mňa?
  • Čo mi pomáha, keď daný problém nastane?
  • Ako mi môže bunka pomôcť prekonať moju ťažkosť?
  • Ako ma môže bunka inšpirovať pomáhať druhým v týchto ťažkostiach?