a tomto mieste budem uverejňovať krátku homíliu na povzbudenie. (video si kliknutím môžete zväčšiť na celú obrazovku.

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Človek je stvorený na obraz Boha, ale nie muž ani nie žena sú obrazom Boha, ale muž a žena spolu. Lebo Trojica je plnosť vzťahov a preto manželstvo medzi mužom a ženou, kde je prítomé úplné prijímanie sa a úplné odovzdávanie sa je obrazom Boha Trojice. Ak je to tak, čo potom z toho vyplýva?

 

 

Turíce 2024

Prečo sú ľudia rozčarovaní, znechutení zo spoločenského diania u nás? Aké je východisko? Kde je ten priestor, cez ktorý môže veriaci pretvárať svet?

 

 

Čo odrezať aby sem vládali prinášak kvalitné ovocie? 6. Veľkonočná nedeľa rok B 28.4.2024

Mnohí trpíme preťaženosťou. Máme viac povinností, než unesieme. Dobrý vinohradník vie, že treba odrezať aj zdravé strapce ak chce mať kvalitné víno. Radšej menej, ale kvalitnej úrody ako veľa a trpkej. Sme teda pozvaní učiť sa rozlišovať - rozlišovať medzi dobrým a lepším a mať odvahu urobiť rez.

 

Novoročná motivácia 7.1.2024

Boh je vášnivo presvedčený o tom, že človek je schopný prekročiť seba samého, urobiť niečo len tak, je schopný myslieť skôr na druhých ako na seba, dokonca, že je schopný sa obetovať. Diabol tvrdí opak - človek je nenapraviteľný egoista, ktorý vždy myslí len na seba a preto ho treba zničiť. Boh sa s diablom staví, kto má pravdu...