Farský Silvester   Prvá farská zábava
Dobrá novina 2011   Farský deň detí 5
790. výročie prvej písomnej zmienky   Púť na Staré Hory
Mikuláš vo farnosti   Požehnanie základného kameňa
Adventný koncert   Detská opekačka
Výroba adventných vencov   Púť na blahorečenie Jána Pavla II
Rebríkovica 2011   Šikovné ruky
Lampiónový sprievod   Púť do Svätej Zeme - Zarándoklat
Jubileum manželov   Krížová cesta v Marianke
Púť do Turzovky   Farská lyžovačka
Ťahanie štrúdle   Valentínske stráženie detí
Stavba novej fary   Karneval
Fararalandia 3   Stretnutie ružencových