Korešpondencia sv. Pavla – spoznaj seba cez Sväté písmo

Od septembra 2013 sa vo farnosti venujeme čítaniu listov sv. Pavla. Každú prvú nedelu v mesiaci odznie katechéza na jeden list. Počas mesiaca sme pozvaní si list prečítať a jednotlivé stretnutia (modlitby mužov, stretká mladých) využívame na rozhovor o liste. Taktiež koncom mesiaca (zväčša 3. nedeľa) je stretnutie pre všetkých ktorí sa chcú zdielať o prečítanom liste.

Jednotlivé katechézy:

Prvý list Korinťanom - 1.časť (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 08.09.2013
Prvý list Korinťanom - 2.časť (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 06.10.2013
Druhý list Korinťanom - 1.časť (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 03.11.2013
Druhý list Korinťanom - 2.časť (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 01.12.2013
List Galaťanom (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 12.01.2014
List Efezanom (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 02.02.2014
List Filipanom (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 02.03.2014
List Kolosanom (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 06.04.2014
Prvý list Solúnčanom (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 01.06.2014
Druhý list Solúnčanom (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 07.09.2014
(**oprava omylu v úvode: "...katechézou o Druhom liste Solúnčanom...") 
Prvý list Timotejovi (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 05.10.2014
Druhý list Timotejovi (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 09.11.2014
List Títovi a List Filemonovi (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 11.01.2015
List Rimanom - 1.časť (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 01.02.2015
List Rimanom - 2.časť (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 22.03.2015
List Rimanom - 3.časť - 8.kapitola (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 31.05.2015
List Rimanom - 4.časť (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 04.10.2015
List Rimanom - 5.časť (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 08.11.2015
Jakubov list (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 13.12.2015
Prvý Petrov list (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 07.02.2016
Druhý Petrov list (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 06.03.2016
Prvý Jánov list (mp3) - p.f. Jozef Vadkerti, 01.05.2016