Stavby a rekonštrukcie

Prinášame vám prehľad najväčších opráv a investícií, ktoré sa vo farnosti realizovali v ostatných rokoch alebo, ktoré plánujeme realizovať.

2014 rekonštrukcia organu

2011 – 2012 stavba fary

2009 rekonštrukcia osvetlenia farského kostola

2009 elektrifikácia zvonov farského kostola

 

Aktuálne prebiehajúce práce:

Rekonštrukcia strechy a krovu farského kostola

Prestavba farského kostola

Rekonštrukcia starej fary

Reštaurovanie svätyne farského kostola

Stavba spoločenskej miestnosti pastoračného centra.

Oprava Komárovského kostola.

Výskum vo farskom kostole

Rekonštrukcia strechy a krovu farského kostola