Farské oznamy:

kliknite na obrázok pre zväčšenie

 
     farapb-oznamy-140424-slov     farapb-oznamy-140424-slov     farapb-oznamy-140424-slov     farapb-oznamy-140424-slov     farapb-oznamy-070424-vrba     farapb-oznamy-180922-kultura   farapb-oznamy-040922-adoracie    farapb-oznamy-270222-modlitba

  

 

 Prihláška na farskú duchovnú obnovu


Jeletkezés a plébániai lelki megújhódásra

 

Výzva na mesiac APRÍL 2024:

Vytvor si oázu pokoja:  Kristus po svojom vzkriesení viackrát opakoval pozdrav „Pokoj vám“. Všetci túžime po pokoji, tak si ho vytvorme – každý podľa svojich možností a potrieb – účasť na adorácii (napr. utorok 20:30); vytvoriť si modlitebný kút, bezmobilovú zónu, atď...

 

-----------------------------------------------

Teremtsd meg a magadnak béke oázisát: Krisztus feltámadása után sokszor megismételte a "Békesség veletek" köszöntést. Mindannyian vágyunk a békére, ezért teremtsük meg azt - mindenki a saját képességei és szükségletei szerint - vegyünk részt a szentségimádáson (pl. keddenként 20:30 órakor, szerdán a reggeli mise után); hozzunk létre imasarkot, mobilmentes zónát stb....

 

 

Výzvy ostatných mesiacov

 

 

Synodálne utorky - pokračovanie

Szinódusi keddek - folytatás

Pozývame Vás na pokračovanie synodálnych stretnutí, ktoré sú každý druhý utorok od 18:30 v pastoračnom centre. 

 

Pastoračný plán na rok 2022/23

Začiatkom septemra sme predstavili pastoračný plán na ktorom chceme stavať tento rok. Viac a o ňom dočítate tu.

 

 

 

Otvorenie kostola na súkromnú modlitbu:

Kostol Svätého kríža je otvorený denne od 9:00 do 11:00 a 15:00 do 17:00

 

Duchovné sv. prijímanie

Akualizované 14.3. 20:00

Aj keď tieto dni nemáme možnosť byť účastní na Eucharistii, Pán nám ponúka možnosť Duchovného prijímania/Lelki áldozás ... Čítaj ďalej

 

Nástenka:

kliknite na obrázok pre zväčšenie