Sväté prijímanie a Svätá spoveď

Rodičia môžu na farskom úrade požiadať o pomoc pri príprave dieťaťa k sviatostnému životu (sviatosť Eucharistie a pokánia). Treba tak urobiť na začiatku šk. roka (v septembri 2023). Prosíme rodičov, aby vyplnenú prihlášku spolu s krstným listom odovzdali počas úradných hodín na farskom úrade najneskôr do 29. septembra 2023.
Podmienky prípravy a pripustenia k prvému sv. prijímaniu:
1. Navštevovanie hodín náboženskej výchovy v rámci školy.
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. (Deti dostanú v októbri malý zošit, kde si budú dávať podpisovať účasť.)
3. Účasť detí na „detských“ sv. omšiach, ktoré sú v stredu o 1800 vo farskom kostole sv. Mikuláša. Pre deti z maďarskej školy v utorok o 1700 vo farskom kostole. Pre prvopríjímajúcich je účasť povinná od 4.októbra.
4. Účasť rodičov na stretnutiach v rámci farskej katechézy, ktoré budú raz do mesiaca - vždy 2. stredu v mesiaci počas detskej sv. omše v pastoračnom centre (PC).
Prvé stretnutie rodičov bude 11. októbra 2023 o 1800.


Stretnutia rodičov:

DátumČasMiesto
11. október 2023 1800 PC
15. november 2023 1800 PC
13. december 2023 1800 PC
10. január 2024 1800 PC
7. február 2024 1800 PC
13. marec 2024 1800 PC
10. apríl 2024 1800 PC

Formulár prihlášky a žiadosti:
v slovenčine
v maďarčine

Pozývame deti aj k účasti v detskom spevokole. Nácvik spevu detí je vždy v stredu pred detskou sv. omšou o 17:00 v pastoračnom centre.
Na sväté omše s účasťou detí samozrejme pozývame všetky deti farnosti, nielen prvoprijímajúce.

Kliknite na informácie o detských sv. omšiach