Prvé sväté prijímanie

Rodičia môžu na farskom úrade požiadať o pomoc pri príprave dieťaťa k sviatostnému životu (sviatosť Eucharistie a pokánia). Treba tak urobiť na začiatku šk. roka (v septembri 2022). Prosíme rodičov, aby vyplnenú prihlášku spolu s krstným listom odovzdali počas úradných hodín na farskom úrade najneskôr do 30. septembra 2022.
Podmienky prípravy a pripustenia k prvému sv. prijímaniu:
1. Navštevovanie hodín náboženskej výchovy v rámci školy.
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. (Deti dostanú v októbri malý zošit, kde si budú dávať podpisovať účasť.)
3. Účasť detí na „detských“ sv. omšiach, ktoré sú v stredu o 1800 vo farskom kostole sv. Mikuláša. Pre deti z maďarskej školy v utorok o 1700 vo farskom kostole. Pre prvopríjímajúcich je účasť povinná od 5.októbra.
4. Účasť rodičov na stretnutiach v rámci farskej katechézy, ktoré budú raz do mesiaca - vždy 2. stredu v mesiaci počas detskej sv. omše v pastoračnom centre (PC).
Prvé stretnutie rodičov bude 12. októbra 2022 o 1800.

Vyššie uvedené stretnutia sa budú riadiť podľa aktuálnej epidemickej situácie.

Stretnutia rodičov:

DátumČasMiesto
12. október 2022 1800 PC
9. november 2022 1800 PC
14. december 2022 1800 PC
11. január 2023 1800 PC
8. február 2023 1800 PC
8. marec 2023 1800 PC
12. apríl 2023 1800 PC

Formulár prihlášky a žiadosti:
v slovenčine
v maďarčine

Pozývame deti aj k účasti v detskom spevokole. Nácvik spevu detí je vždy v stredu pred detskou sv. omšou o 17:00 v pastoračnom centre.
Na sväté omše s účasťou detí samozrejme pozývame všetky deti farnosti, nielen prvoprijímajúce.

Kliknite na informácie o detských sv. omšiach