Možnosť pristúpiť k spovedi je najmä v prvopiatkovom týždni pred a po sv. omšiach. Inokedy, ak nie sme pred sv. omšou v spovednici, tak na požiadanie vyspovedáme po sv. omši v týždni hocikedy.

 

Pomôcka pri spytovaní svedomia: stiahnuť TU

Touto pomôckou chceme upriamiť pozornosť na niektoré oblasti, na ktoré možno bežne ani nemyslíme. Nie je to kompletný zoznam. Samozrejme, nie všetko musí byť hneď veľký hriech, ale je dobré nevenovať sa len vonkajšiemu prejavu – čiže keď už vznikne skutok, ktorý je veľkým zlom – ale je potrebné odhaľovať aj korene hriechov. Toto spytovanie má byť práve pomôckou k odhaleniu koreňov našich hriechov.