Sviatosť pomazania chorých

Nezabúdajme ani na chorých a starých, snažme sa im zavolať kňaza, aby skrze

sviatosť pomazania chorých sa chorý odporučil trpiacemu a oslávenému Pánovi,

aby mu uľavil v utrpení a spasil.

Na vyslúženie sviatosti pomazania chorých sme na požiadanie neustále k dispozíci.