Farská charita:

Podstata farskej charity spočíva v tom, že každý z nás je odkázaný a každý z nás vie v niečom pomôcť. Preto sa snažíme vytvoriť prostredie, kde sa ponuka pomoci a potreba pomoci môžu stretnúť.

Vytvorili sme preto tabuľku, kde každý môže napísať čo ponúka a čo potrebuje. Tabuľku nájdete na:

Farská chatita PONUKA DOPYT

Spôsob fungovania farskej charity:

Do tabuľky môžete zapisovať svoje ponuky a dopyty  Čítaj ďalej...  

 

Modlitba QUARANTORE

Sv. Filip Néri často pozýval ľudí k 40 hodinovej adorácii na nejaký úmysel tzv. Quarantore. My sme počas koronakrízi prijali tento model modlitby, a každý týždeň sa od piatka 16:00 do nedele 8:00 zjednocujeme na 40 hodinovej modlitebnej reťazy. Zapojiť sa môže každý, kto sa zapíše do zoznamu, vyberie si jednu hodinu (môže byť aj viac osôb zapísaných na jednu hodinu) a danú hodinu zotrvá v modlitbe. Modlí sa doma. Môže sa modliť ľubovoľnú modlitbu – ruženec, čítať Sv. Písmo, rozjímať, len tak byť stíšený pred Pánom... Hlavný úmysle v ktorom sa zjednocujeme je prosba o odvrátenie pandémie a všetky úmysli s tým súvisiace.

Prihlásenie MODLITBA a zapísanie úmyslu

Hlavný úmysle v ktorom sa zjednocujeme je prosba o odvrátenie pandémie a všetky úmysli s tým súvisiace. Okrem tohto úmyslu do kolónky úmysly môžete zapisovať vaše úmysly, za ktoré chcete, aby sa ľudia modlili. Nemusíte ich zapisovať k svojmu menu.

Tieto úmysly budem každý deň predkladať Pánovi pri slávení sv. omše. Na tieto úmysly sa budú každý deň modliť aj sociálne sestry počas svojej adorácie, ktorú majú každý deň od 14:00 do 19:00

 

Možnosť opekania na farskom dvore

Ponúkame možnosť opekať na farskom dvore.

 

opekaniu dáva farnosť k dispozícii priestor pri altánku, drevo, gril, palice a vodu – pozor, je to úžitková voda na umývanie, nie je pitná! Všetko ostatné si treba priniesť, aby ste boli sebestační a nechodilo sa do pastorka.

Prihlásenie sa na OPEKAČKU

  • Opekať sa môže každý deň v čase od 17:00 do 20:00.

  • Opekať môžu naraz iba osoby z jednej domácnosti.

  • Počas opekania sa prosím združujte okolo ohniska a nebehajte za faru, ani do priestoru pred pastorkom.

  • Deti môžu ísť na preliezky.

  • Ak sú na farskom dvore aj iné osoby (napr. brigáda, čakajúci na spoveď a pod.), tak od nich dodržiavajte odstup min. 2 metre.

Brigáda

Pre tých, ktorí sú uzavretý v panelákoch a nemajú do čoho pichnúť, ponúkame možnosť vyvetrať hlavu. Môžu prísť na farský dvor a v niečom pomôcť. Roboty okolo kostola je dosť. Ale pozor, cieľom nie je to, aby sa robota urobila, ale hlavne to, aby sa vyvetrala hlava. Preto túto iniciatívu odporúčam hlavne pre otcov so svojimi synmi, ale nie je to podmienka.

Prihlásenie na BRIGÁDU

Podmienky:

  • Naraz môžu byť na „brigáde“ iba osoby z jednej domácnosti.
  • Nemusíte tam písať svoje meno. Stačí, ak dáte značku, ale potom mi napíšte kto ste, aby som vedel, kto ste a mohol vás kontaktovať.
  • Dodržte čas príchodu a odchodu, aby sme sa vyhli neželaným kontaktom. Môžete sa zapísať aj na viac hodín za sebou.
  • Keď budete prichádzať a odchádzať, majte na sebe rúško.

Práce: Orezanie stromov; výkop ryhy pre bleskozvod; kálanie dreva; úprava trávnika; trhanie buriny; osekanie betónových soklov na kostole; ...