Škola modlitby

Pre tých, ktorí majú počas týchto dní viac času, ponúkam školu modlitby. O modlitbe platí, že sa dá naučiť jedine tak, že sa modlíme. No treba k tomu aj nejaké usmernenia, ktoré nám pomôžu pri modlitbe. Pozor, tieto si nestačí len prečítať! Treba sa ich učiť uvádzať do života.  Budem tu uverejňovať veci, ktoré môžu pomôcť prehĺbiť našu modlitbu a učiť sa novým formám modlitby. Taktiež v niektorých zamysleniach na každý deň budem predstavovať jednotlivé spôsoby modlitby.

Vstup do modlitby - úvod

Aby sme sa mohli modliť, potrebujeme sa na modlitbu pripraviť. Tu Vám prinášame niekoľko usmernení, na ktoré treba pamätať. ...Čítaj ďalej

Rôzne modlitby pre rôznych ľudí a situácie

Každému vyhovuje iný spôsob modlitby. Dokonca v rôznych životných situáciách nám môže vyhovovať vždy niečo iné. Preto je potrebné, poznať svoj temperament, aby som vedel posúdiť, ktorá forma modlitby môže byť pre mňa najvhodnejšia. Ponúkam homíliu pátra Milana Bubáka, ktorá je mimoriadne inšpiratívna. Prináša stručný opis niektorých foriem modlitby a usmernenie, pre aký typ človeka daná forma vyhovuje. Cieľom homílie nie je všetko si zapamätať (je tam množstvo myšlienok), ale hľadať ten spôsob modlitby, ktorý môže byť pre mňa najvhodnejší. Môžeme teda vyskúšať aj viacero, ale potom si vyberme jeden, ktorý sa budeme učiť uvádzať do života.

Duchovné čítanie

Jedna z foriem rozjímavej modlitby je duchovné čítanie. Spočíva v tom, že si pomaly čítame nejaký text. Môže to byť sväté Písmo, alebo iná duchovná literatúra. ... Čítaj ďalej

Ústna modlitba

Najzákladnejšia modlitba je ústna modlitba. Modlíme sa buď vlastnými slovami, alebo modlitbami, ktoré napísali druhí. Má svoje výhody aj úskalia. ... Čítaj ďalej

Modlitba púštnych otcov

Je to duchovnosť, ktorá ide na podstatu. Vyhovuje tým, čo sú cieľavedomí a vytrvalí. ... Čítaj ďalej