Na tomto mieste budem uverejňovať krátku homíliu na povzbudenie. (video si kliknutím môžete zväčšiť na celú obrazovku.

Turíce 2024

Prečo sú ľudia rozčarovaní, znechutení zo spoločenského diania u nás? Aké je východisko? Kde je ten priestor, cez ktorý môže veriaci pretvárať svet?

 

 

Čo odrezať aby sem vládali prinášak kvalitné ovocie? 6. Veľkonočná nedeľa rok B 28.4.2024

Mnohí trpíme preťaženosťou. Máme viac povinností, než unesieme. Dobrý vinohradník vie, že treba odrezať aj zdravé strapce ak chce mať kvalitné víno. Radšej menej, ale kvalitnej úrody ako veľa a trpkej. Sme teda pozvaní učiť sa rozlišovať - rozlišovať medzi dobrým a lepším a mať odvahu urobiť rez.

 

Novoročná motivácia 7.1.2024

Boh je vášnivo presvedčený o tom, že človek je schopný prekročiť seba samého, urobiť niečo len tak, je schopný myslieť skôr na druhých ako na seba, dokonca, že je schopný sa obetovať. Diabol tvrdí opak - človek je nenapraviteľný egoista, ktorý vždy myslí len na seba a preto ho treba zničiť. Boh sa s diablom staví, kto má pravdu...

 

Začiatok formačného roka 10.9.2023

Na začiatku formačného roka si chceme pripomenúť priority našej farnosti. Chceme vám predstaviť čo farnosť ponúka a pozvať Vás k rastu. Chceme sa učiť prichádzať ku Kristovi, ktorý dáva budúcnosť a nádej (por. Jer 29,14)  a tiež učiť sa privádzať druhých k tomuto zdroju. 

 

 

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda 5.7.2023

Svätý vierozvestovia nepriniesli len písmo, ale ukázali ako spojiť vieru a kultúru. Ich vzťah nie je jednoduchý - Má viera pohltiť kultúru a zničiť jú? Má viera cúvať pred kultúrov a prijímať všetky jej prejavy aj tie, ktoré sú proti nej? Čo keď sa viera stane len kultúrou? Čo keď sa kultúra odtrne od viery? Poďme sa nad tým zamyslieť.

 

5. Veľkonočná nedeľa

Boh svoju spravodlivosť prejavuje tým, že je verný svojim prísľubom. Ide nám pripraviť cestu. No kráčať už musíme my. Večnosť teda nezačína tam po smrti, ale už tu - kráčaním po ceste. Skúsenosť s Bohom, ktorú zažívam obohacuje moje každodenné vzťahy, stávam sa tak schopným žiť spoločentstvo a teda aj kráčať do spoločenstva svätých v nebi.

 

 

Štvrtok Svätého týždňa 6.4.2023

Ako sa na mňa pozerá Ježiš? Vedel by som prijať jeho pohľad? Je súlad medzi mojou predstavou - ako sa pozerá Ježiš, a medzi tým ako sa pozeral na Petra, Judáša, Piláta, lotra, dav pod krížom...?

 

Zamyslenie na Veľkonočné trojdnie

Udalosti, ktoré slávime, nie sú len nejakou spomienkou na niečo čo sa odohralo pred 2000 rokmi. Oni sa môžu stať živými. Oni môžu hovoriť o nás. V tomto videu ponákam krátku ukážku, ako si môžeme dané udalosti aktualizovať do nášho života. Zamyslenie je o vzkriesení Lazára Jn 11, 1-45.

 

2. pôstna nedeľa rok A. 5.3.2023

Pozývame vás rásť v schopnosti oslavovať Boha. Oslava totiž premieňa naše srdcia a dáva možnosť vidieť Boha.

5. nedeľa cez rok A, 5.2.2023

Vrámci farskej omše sme dnes uvažovali nad rôznymi spôsobmi ako spoznať Boha. Žúčastnime sa aspoň jednej aktivity tento rok, ktorá nám pomôže lepšie soznať Boha.

3. nedeľa cez rok A, 22.1.2023 Nedeľa Božieho slova

Pozývame vás uvažovať nad tým ako sa Božie slovo stáva konkrétnym hmatateľným. Boh nechce len to aby sme počuli aký je on dobrý, ale chce nám umožniť, aby sme to aj zažili.

Nedeľa krstu Pána 8.1.2023

Kultúra nivelizácie, ktorá dáva všetko na jednu úroveň nám bráni žasnúť a objavovať veľkosť Boha a veľkosť človeka vykúpeného Bohom. Preto potrebujeme prijať pravdu o Bohu o jeho veľkosti, kráse a vznešenosti a prijať pravdu o človeku o jeho biede a odkázanosti na Boha. Až potom začneme objavovať  čo znamená milosť krstu.

Urunk megkeresztelkedésének a vasárnapja 2023 január 8.