Farský Silvester 2009   Fararalandia
Dobrá novina 2009    Rozlúčka s kapkom
Mikuláš vo farnosti   Farský deň detí 3
Adventný koncert   Birmovanecká afterparty
Púť do Marianky   Sviatosť birmovania
Taizé Deň zmierenia   Bicyklovačka na hrádzi
Púť za Svätým Otcom v Brne   Farská Krížová cesta v Marianke
Farský rodinný výlet   Farská lyžovačka
Dobrodružný víkend na (e)F   Z(a)BAVME SA!
Nočná túra